Odvodnění podzemních částí budov V: Odvod drenážních vod
| |

Odvodnění podzemních částí budov V: Odvod drenážních vod

V dosavadních článcích jsme si popsali důvody návrhu obvodové drenáže, venkovní úpravy zamezení přítoku vod, dále zásady návrhu svislé drenážní vrstvy a vodorovné liniové drenáže. V posledním článku si popíšeme…