Asfaltové pásy V: Zásady návrhu a kladení hydroizolačních vrstev spodních staveb

Jak jsem sliboval na začátku tohoto seriálu o asfaltových pásech, v posledním článku se zmíním o hlavních zásadách návrhu a kladení

Čtěte více

Asfaltové pásy III: Nosná vložka asfaltových pásů

V minulém článku jsem popsal materiál a vlastnosti asfaltů, které se používají pro výrobu asfaltových pásů. Pro zachování tvaru a

Čtěte více