VýrobkyProStavbu.cz » Izolace » Hydroizolace » Hydroizolační fólie I: Dělení hydroizolačních fólií
| | | |

Hydroizolační fólie I: Dělení hydroizolačních fólií

Po seriálu věnovanému hydroizolacím z asfaltových pásů se vrhnu na druhou velkou oblast hydroizolačních materiálů, a tím jsou hydroizolační fólie.

Hydroizolační fólie se nepoužívají při vytváření izolací spodních staveb a střech tak dlouho jako asfaltové pásy. Ale v posledních letech prodělaly obrovský vývoj, a začínají stále více nahrazovat klasické hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů, mají oproti nim řadu výhod (ale i nevýhod), o kterých dnes také něco napíšu.

Jak tedy bude seriál pokračovat?

 • V tomto prvním článku uvedu základní rozdělení hydroizolačních fólií, jejich základní vlastnosti, výhody a nevýhody,
 • v druhém a třetím článku se podrobněji rozepíšu k materiálům hydroizolačních fólií, zmíním jejich vhodné použití v konkrétních případech,
 • v posledních dvou článcích popíšu principy návrhu hydroizolační vrstvy z fólie v případě spodní stavby a v případě plochých střech, hlavní zásady při jejich pokládce, včetně uvedení konkrétních výrobků.
Hydroizolační fólie EPDM2
Hydroizolační fólie EPDM

K čemu se hydroizolační fólie používají?

Hydroizolační fólie se stejně jako asfaltové pásy využívají k vytvoření hydroizolační vrstvy spodních staveb a plochých střech.

Používáme je tedy v případě:

 • hydroizolace spodních staveb proti zemní vlhkosti, vodě prosakující horninovým prostředím, nebo proti tlakové vodě jako:
  • svislé izolace stěn,
  • vodorovné izolace podlah,
 • hydroizolace plochých střech, kde plní funkci finální hydroizolační vrstvy.

Proč hydroizolační fólie?

Jak už jsem zmínil, hydroizolační fólie mají řadu výhod  i nevýhod oproti asfaltovým pásům, a některé z nich se nyní pokusím shrnout v následující tabulce:

Hydroizolační fólie Asfaltové pásy
menší tloušťka 1 až 2 mm tloušťka 4 až 5 mm
nižší plošná hmotnost běžně 1,8 až 2 kg/m2 plošná hmotnost běžně 4 až 6 kg/m2
snadnější manipulace při práci pásy jsou těžší, problematičtější při kladení na svislé plochy
pokládka probíhá většinou v jedné vrstvě pokládka v jedné vrstvě pouze v menší míře, spíše se pokládají dvě i více vrstev pásů
fólie jsou více průtažné, některé i elastické pásy nepřenesou pohyb podkladních vrstev ve velké míře, hrozí tvorba trhlin
existuje velké množství doplňků pro detaily, poplastované klempířské prvky detaily jsou poměrně pracné
jsou odolné vůči účinkům UV záření odolné vůči účinkům UV záření pouze s vhodnou povrchovou úpravou
kladou se volně a mechanicky se kotví, spojování přesahů a tvorba detailů pomocí horkého vzduchu nebo speciálních lepidel a lepících pásků pásy se většinou bodově nebo celoplošně natavují, spoje a přesahy, i vzájemně mezi sebou se svařují
malé nároky na údržbu pásy potřeba pravidelně kontrolovat, případně včas opravovat přesahy, detaily, ale i celý povrch, pokud dojde k porušení asfaltové vrstvy pásu
náchylnější na poškození kvůli menší tloušťce a kladení v jedné vrstvě větší tloušťka asfaltových krycích vrstev a kladení ve více vrstvách zajišťuje větší odolnost proti mechanickému poškození
kvůli kladení v jedné vrstvě je nutná dokonalá kladečská práce, a následná kontrola těsnosti hydroizolace i u asfaltových pásů je třeba pečlivé kladení, ale v případě netěsnosti vrchního pásu je většinou pod ním ještě jeden spodní pás
některé typy fólií (mPVC) nesnášenlivost s asfalty a tepelnými izolacemi z polystyrenu pásy se snáší prakticky se všemi materiály ve střeše
Přečtěte si také:  Odvodnění podzemních částí budov I: Kdy je potřeba provádět drenáž?

Jaké druhy hydroizolačních fólií se používají?

Fóliové hydroizolace lze rozdělit do tří hlavních skupin:

 1. Termoplasty – dají se přesahy a detaily svařovat horkým vzduchem, nemají vratný efekt (po protažení se nevrací do původního stavu),
 2. Elastomery – mají vratný efekt (po protažení se vrací do původní velikosti), přesahy a detaily se nedají svařovat horkým vzduchem, lepí se pomocí lepidel nebo lepících pruhů, případně vulkanizací,
 3. Termoplastické elastomery – spojují přednosti obou výše uvedených skupin, mají vratný efekt, a lze je spojovat svařováním horkým vzduchem.

Konkrétní typy fólií s jejich výhodami i nevýhodami a oblastmi použití shrnu v příštích článcích.

Nakupujte stavební materiál s dovozem až k vám domů:

ZJISTĚTE AKTUÁLNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ »


Podobné příspěvky

2 Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *