Podle čeho vybírat parotěsnou vrstvu (parozábranu) šikmých střech?

Účelem parotěsné vrstvy (zkráceně parozábrany) je zamezení průniku vodních par z vnitřních prostor do konstrukce střechy, které se nachází nad touto parozábranou.

Důvod, proč se snažíme vodní páry obsažené ve vzduchu, a tedy vlhkost, nepouštět do konstrukce střechy, jsou následující:

  • v případě ocelové konstrukce střechy může vlhkost způsobovat korozi ocelových prvků,
  • v případě dřevěné konstrukce střechy může dlouhodobým působením vlhkosti docházet k rozvoji dřevokazných hub, plísní, a k postupné degradaci a uhnívání dřeva, a nakonec i ke ztrátě nosnosti,
  • v případě zateplené střechy by mohlo dojít k postupnému nasycení tepelné izolace vlhkostí, čímž by došlo ke snížení tepelně izolačních vlastností, ale i ke vzniku plísní, a tím k degradaci materiálu.
Jak vybrat parozábranu?
Jak vybrat parozábranu?

Jaké materiály se používají na zhotovení parozábrany?

  • polyetylénová fólie s mřížkou,
  • polyetylén kašírovaný hliníkovou fólií – hliníková fólie odráží teplo zpět do místnosti
  • polyetylén kašírovaný hliníkovou fólii s přidanou 2-3 mm vrstvou pěnové hmoty

U parozábrany je rozhodujícím parametrem tzv. faktor difúzního odporu µ [-].

Dále se můžeme u technických parametrů výrobků setkat ještě s veličinou ekvivalentní difúzní tloušťky sd (případně rd), kdy sd = µ.d [m], kde d je tloušťka parozábrany v metrech.

Pro lepší pochopení těchto veličin uvedu, že ekvivalentní difúzní tloušťky sd parozábrany udává tloušťku vzduchové vrstvy v metrech, která by měla stejné difúzní parametry, jako parozábrana. Běžné parozábrany z PE fólii mají světší než 40 m, parozábrany s nakašírovanou hliníkovou fólií mají hodnotu světší než 100 m.

Podle čeho tedy parozábranu vybrat?

Výběr parozábrany je závislý na vnitřních i venkovních podmínkách, které střešní plášť odděluje, zejména na teplotě a vlhkosti vnitřního a vnějšího prostředí. Vysoké požadavky na nepropustnost parozábrany, a tedy na její vysoký difúzní odpor, jsou kladeny hlavně u prostor s vysokou teplotou a vlhkostí (plovárny, kuchyně apod.)

Přesný typ parozábrany by vám měl určit výpočtem projektant.

Nakupujte stavební materiál s dovozem až k vám domů:

ZJISTĚTE AKTUÁLNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ »

Na co si dát ještě pozor při pokládce parozábrany?

Neméně důležitým faktorem pro správnou funkci parozábrany je vedle jejího výběru i správný postup její pokládky.

Na co je třeba se soustředit:

  • parotěsné napojení parozábrany na veškeré prostupující a navazující konstrukce (komíny, potrubí, střešní okna, výlezy na střechu, revizní otvory, obvodové stěny, příčky…), k tomu se používají různé těsnící pásky a proužky, připevněné přítlačnými lištami
  • parotěsné napojení přesahů jednotlivých pásů parozábrany – spoje se provádí buď vložením oboustranně samolepící pásky mezi přesahy dvou pásů parozábrany, nebo přelepením jednostranné samolepící pásky,
  • parotěsné kotvení parozábrany opět přelepením kotvících prvků nebo vkládáním pružných těsnění, oboustranných pásek apod.,
  • v případě protržení či poškození parozábrany při pokládce je nutné poškozená místa parotěsně opravit, případně velké poškozené plochy parozábrany nahradit novými.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru