VýrobkyProStavbu.cz » Střechy » Parozábrany » Podle čeho vybírat parotěsnou vrstvu (parozábranu) šikmých střech?
|

Podle čeho vybírat parotěsnou vrstvu (parozábranu) šikmých střech?

Účelem parotěsné vrstvy (zkráceně parozábrany) je zamezení průniku vodních par z vnitřních prostor do konstrukce střechy, které se nachází nad touto parozábranou.

Důvod, proč se snažíme vodní páry obsažené ve vzduchu, a tedy vlhkost, nepouštět do konstrukce střechy, jsou následující:

  • v případě ocelové konstrukce střechy může vlhkost způsobovat korozi ocelových prvků,
  • v případě dřevěné konstrukce střechy může dlouhodobým působením vlhkosti docházet k rozvoji dřevokazných hub, plísní, a k postupné degradaci a uhnívání dřeva, a nakonec i ke ztrátě nosnosti,
  • v případě zateplené střechy by mohlo dojít k postupnému nasycení tepelné izolace vlhkostí, čímž by došlo ke snížení tepelně izolačních vlastností, ale i ke vzniku plísní, a tím k degradaci materiálu.
Jak vybrat parozábranu?
Jak vybrat parozábranu?

Jaké materiály se používají na zhotovení parozábrany?

  • polyetylénová fólie s mřížkou,
  • polyetylén kašírovaný hliníkovou fólií – hliníková fólie odráží teplo zpět do místnosti
  • polyetylén kašírovaný hliníkovou fólii s přidanou 2-3 mm vrstvou pěnové hmoty

U parozábrany je rozhodujícím parametrem tzv. faktor difúzního odporu µ [-].

Dále se můžeme u technických parametrů výrobků setkat ještě s veličinou ekvivalentní difúzní tloušťky sd (případně rd), kdy sd = µ.d [m], kde d je tloušťka parozábrany v metrech.

Pro lepší pochopení těchto veličin uvedu, že ekvivalentní difúzní tloušťky sd parozábrany udává tloušťku vzduchové vrstvy v metrech, která by měla stejné difúzní parametry, jako parozábrana. Běžné parozábrany z PE fólii mají světší než 40 m, parozábrany s nakašírovanou hliníkovou fólií mají hodnotu světší než 100 m.

Podle čeho tedy parozábranu vybrat?

Výběr parozábrany je závislý na vnitřních i venkovních podmínkách, které střešní plášť odděluje, zejména na teplotě a vlhkosti vnitřního a vnějšího prostředí. Vysoké požadavky na nepropustnost parozábrany, a tedy na její vysoký difúzní odpor, jsou kladeny hlavně u prostor s vysokou teplotou a vlhkostí (plovárny, kuchyně apod.)

Přesný typ parozábrany by vám měl určit výpočtem projektant.

Na co si dát ještě pozor při pokládce parozábrany?

Neméně důležitým faktorem pro správnou funkci parozábrany je vedle jejího výběru i správný postup její pokládky.

Přečtěte si také:  Zádržné systémy a kotvící body střech

Na co je třeba se soustředit:

  • parotěsné napojení parozábrany na veškeré prostupující a navazující konstrukce (komíny, potrubí, střešní okna, výlezy na střechu, revizní otvory, obvodové stěny, příčky…), k tomu se používají různé těsnící pásky a proužky, připevněné přítlačnými lištami
  • parotěsné napojení přesahů jednotlivých pásů parozábrany – spoje se provádí buď vložením oboustranně samolepící pásky mezi přesahy dvou pásů parozábrany, nebo přelepením jednostranné samolepící pásky,
  • parotěsné kotvení parozábrany opět přelepením kotvících prvků nebo vkládáním pružných těsnění, oboustranných pásek apod.,
  • v případě protržení či poškození parozábrany při pokládce je nutné poškozená místa parotěsně opravit, případně velké poškozené plochy parozábrany nahradit novými.
Nakupujte stavební materiál s dovozem až k vám domů:

ZJISTĚTE AKTUÁLNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ »


Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *