Využití izolace z pěnového skla v jednoplášťových plochých střechách

Pěnové sklo (pěnosklo) je mezi laickou veřejností poměrně neznámý materiál. Proto bych rád v dnešním článku napsal o jeho odlišnostech a výhodách oproti klasickým tepelně izolačním materiálům, a o jeho využití v souvrství jednoplášťových plochých střech.

Co to vlastně je pěnosklo a z čeho se vyrábí?

Pěnové sklo se vyrábí ze směsi speciálního aluminio-silikátového skla, rozemletého na velmi jemný prášek, a ještě jemněji rozemletého uhlíkového prášku.

Tato směs se rozprostře do ocelových forem. V pecích jsou potom zahřáty na teplotu až 1 000 °C, kdy dochází k tavení skla a dále k oxidaci uhlíku na CO2. Díky tomu se v roztavené skleněné hmotě vytvoří dokonale uzavřené bublinky, které až dvacetinásobně zvětší objem původní směsi skla a uhlíku, takže dojde k vyplnění celé formy. Poté se napěněná sklovina ochlazuje na teplotu 20 °C. Zchlazením vznikne v bublinách, díky zmenšení objemu ochlazovaného plynu, podtlak o velikosti asi 1/3 atmosférického tlaku.

Po vychlazení jsou jednotlivé bloky pěnoskla očiště a obroušeny, a dále nařezány na potřebné rozměry buď ve stejných tloušťkách, nebo s proměnlivou tloušťkou pro použití do spádových vrstev střech.

Pěnosklo a jeho použití ve skladbách plochých střech
Pěnosklo a jeho použití ve skladbách plochých střech

Jaké má pěnové sklo technické parametry?

Díky uzavřeným pórům vyniká pěnové sklo především ve dvou oblastech: ve vodotěsnosti a parotěsnosti.

 1. Vodotěsnost – pěnové sklo jej v celém objemu dokonale vodotěsné, je nenasákavé, z toho důvodu nemění v čase svůj tepelný odpor ani svůj objem.
 2. Parotěsnost – pěnové sklo je naprosto neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry a radonu. Je stejně parotěsné jako tabulové sklo a jeho faktor difúzního odporu je praktiky neměřitelný (blíží se nekonečnu).
 3. Nehořlavost – podle ČSN 72 08 23 je pěnové sklo řazeno do stupně A – nehořlavé hmoty. Při požárů nevyvíjí kouř ani žádné toxické látky a nedochází k úkapům. Navíc díky své neprodyšnosti nepropouští kyslík pro hoření okolních materiálů, např. lepidel, asfaltových pásů apod.  Pěnosklo snáší teploty od -260 °C do +430 °C.
 4. Mechanická pevnost – ze zástupců všech druhů tepelných izolací má právě pěnové sklo nejvyšší pevnost v tlaků (0,7 až 1,6 MPa podle typu pěnoskla). Má vysokou tuhost a je prakticky nestlačitelné.
 5. Tvarová stálost – pěnové sklo nemění své rozměry vlivem vnějšího prostředí, ani stárnutím materiálu. Jeho tepelná roztažnost je podobná, jako u betonu či oceli. Proto při jeho celoplošném lepení na podklad nevyžaduje vytváření zvláštních dilatačních celků.
 6. Biologická odolnost – pěnové sklo je zcela nepoživatelné pro hlodavce a hmyz. Je nenapadnutelné plísněmi či houbami.
 7. Chemická odolnost – odolnost pěnového skla je podobná, jako odolnost skla samotného, tedy až na výjimky je zcela odolné vůči působení většiny chemikálií.
 8. Snadná opracovatelnost – pěnové sklo je snadno dělitelné pilou, a je možné z něj i přímo na stavbě vytvářet různé speciální prvky, jako např. náběhové klíny do atik a plochých střech.
 9. Ekologická nezávadnost – pěnové sklo je zcela ekologicky nezávadné, a díky výrobě z čistě přírodních materiálů je recyklovatelné.

Využití pěnoskla ve skladbě jednoplášťových plochých střech

Desky z pěnového skla (ať už o stejné tloušťce, či spádové desky) se používají ve skladbách tzv. kompaktních střech.

Skladba takové střechy je následující:

 • hydroizolace – asfaltové pásy se plnoplošně lepí do asfaltového nátěru na horní líc pěnoskla,
 • tepelná izolace – je tvořená pěnosklem, které se plnoplošně lepí do horkého asfaltu,
 • spádová vrstva z betonu nebo trapézové plechy – povrch podkladu je opatřen penetračním nátěrem asfaltovým lakem penetračním.
Skladba kompaktní střechy s tepelnou izolací z pěnoskla
Skladba kompaktní střechy s tepelnou izolací z pěnoskla

Desky z pěnového skla mohou být už z výroby opatřeny vrstvou asfaltu pro snadnější aplikaci hydroizolace z asfaltových pásů.

Kompaktní střechy s tepelnou izolací z pěnoskla se uplatňují zejména nad prostory s vysokou vnitřní teplotou nebo vysokou relativní vlhkostí vzduchu, případně kombinací obojího (prádelny, bazény, zimní stadióny…).

Všimněte si, že v takovém souvrství chybí samostatná parotěsná vrstva. Ta totiž není potřeba, neboť ideální parozábranu tvoří samotné pěnové sklo.

Vzhledem ke svým pevnostním parametrům se pěnové sklo využívá i jako tepelná izolace do pojížděných plochých střech, parkovacích ploch, heliportů apod.

Technologický postup pokládky tepelné izolace z pěnového skla

Pokládka na betonový podklad

 • kontrola rovinnosti podkladu – max. 5 mm/1 m, jinak je lépe provést vyrovnávací potěr, protože by neúměrně stoupala spotřeba asfaltu pro lepení desek,
 • penetrační nátěr – suchý, čistý, pevný a vyrovnaný povrch se opatří asfaltovým penetračním nátěrem, spotřeba cca 300 g/m2,
 • lepení desek – na napenetrovaný podklad se rozlije horký asfalt (cca 1 a 1,5 kg na desku formátu 450 x 600 mm), deska se uloží do asfaltu na vzdálenost od sousedních desek rovnající se přibližně tloušťce desky tak, aby se při posunutí k sousedním deskám vytlačil horký asfalt i do spáry mezi deskami, mělo by dojít k vytlačení asfaltu ze spáry až na horní povrch desek, desky se kladou tzv. na vazbu,
 • rozetření asfaltu po horním lící – vytlačený asfalt se nesmí nechat zatuhnout, ale rozetře se spolu s ještě přidaným asfaltem do cca 2 mm souvislé vrstvičky.
Nakupujte stavební materiál s dovozem až k vám domů:

ZJISTĚTE AKTUÁLNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ »

Pokládka na trapézový plech

 • penetrační nátěr – na suchý, čistý, povrch trapézových plechů se provede asfaltový penetrační nátěr,
 • lepení desek – desky se před nalepením namáčí ve vaně s horkým asfaltem (AOSI 85/25 teploty 200 °C až 220 °C), nejprve se namáčí boky desky, které budeme lepit k sousedním, poté se namočí spodní líc desky, desky se poté ihned pokládají na napenetrovaný trapézový plech tak, aby došlo ke slepení bočních stěn, namáčených v asfaltu, se sousedními deskami, desky se pokládají v řadách rovnoběžných s vlnou trapézů, kladení probíhá tzv. na vazbu,
 • rozetření asfaltu po horním lící – vytlačený asfalt se nesmí nechat zatuhnout, ale rozetře se spolu s ještě přidaným asfaltem do cca 2 mm souvislé vrstvičky.

4 názory na “Využití izolace z pěnového skla v jednoplášťových plochých střechách”

 1. Pingback: Asfaltové pásy V: Zásady návrhu a kladení hydroizolačních vrstev spodních staveb | VýrobkyProStavbu.cz

 2. Pingback: Asfaltové pásy VI: Zásady návrhu a kladení hydroizolačních vrstev plochých střech | VýrobkyProStavbu.cz

 3. Lze desky z penoskla pouzit na izolaci stropu na nezateplene pude? Lze desky klast nasucho a v jake vrstve? Dekuji. Petr

  1. Dobrý den,
   předpokládám, že máte na mysli izolaci podlahy půdy.
   Myslím, že by použití izolace z pěnoskla bylo ekonomicky nehospodárné, a není pro tento účel ani určeno.
   Při výběru materiálu záleží, jakým způsobem chcete pak půdu využívat.
   Pokud by byla půda nevyužívaná, tak na izolace stropu se dá použít izolace z minerální vaty, případně z polystyrenu. Pro místa, kudy se občas chodí, se dá položit fošna nebo OSB deska, aby se izolace neprošlápla, případně udělat nějakou dřevěnou konstrukci, kterou vyplníte izolací.
   Lepší, než jedna vrstva, je kladení ve dvou vrstvách s překrytím spar.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru