VýrobkyProStavbu.cz » Stěny, příčky » Sanace vlhkosti » Sanace vlhkosti zdiva I: Příčiny vlhnutí zdiva
| | |

Sanace vlhkosti zdiva I: Příčiny vlhnutí zdiva

V tomto seriálu článků bych vám rád představil základní metody sanace vlhkosti zdiva. S vlhnutím zdiva se potýká velká část starých budov, proto doufám, že získané informace pro vás budou užitečné.

V úvodním článku bych uvedl hlavní příčiny vlhnutí zdiva, co vše je nutné udělat pro odhalení příčiny vlhkosti, a jak na základě toho vybrat tu správnou sanační metodu.

V příštích článcích bych se podrobněji rozepsal o jednotlivých sanačních metodách.

Jaké jsou příčiny vlhnutí zdiva?

 • srážková voda
  • dešťová – problémy vzniklé poruchou  střešního pláště, a proniknutím vody do zdiva,
  • hnaná větrem – vlivem deště hnaného větrem se voda dostává do nadzemních obvodových stěn,
  • odstřikující – voda se dostává do soklových částí obvodových stěn,
  • pronikající průduchy – srážky se dostávají komínovými nebo větracími průduchy dovnitř budovy,
 • zemní vlhkost (vlhkost z podzákladí objektu)
  • vzlínáním – póry ve zdivu a maltě se vlhkost dostává z podzákladí do vyšších míst,
  • difúzí – transport vody ve formě vodní páry,
 • voda kondenzovaná – vlivem rozdílných teplot může docházet uvnitř zdiva i na povrchu ke kondenzaci vodní páry a vnášení vlhkosti do zdiva,
 • sorbční vlhkost – zdivo absorbuje vzdušnou vlhkost z okolního prostředí (interiéru nebo exteriéru),
 • voda z rostlin – ve zdivu vlivem vlhkosti může dojít ke vzniku plísní a hub, které ucpávají póry a zabraňují tak „dýchání“ konstrukcí,
 • technologická a provozní voda – může dojít k havárii vodovodu apod.,
 • nevhodná stavební úprava na objektu – může dojít ke zvýšení vlhkosti zdiva vytvořením hydroizolační clony např. zaasfaltováním plochy okolo objektu, takže vlhkost z podloží se dostává do zdiva, nebo se zazdí větrací otvory, a zamezí se tak proudění vzduchu a opět zvýšení vlhkosti.
Jaké jsou příčiny vlhnutí zdiva?
Jaké jsou příčiny vlhnutí zdiva?

Co vše jej potřeba udělat před návrhem sanační metody?

Volbě sanační metody musí předcházet stavebně vlhkostní průzkum objektu, kdy zjistíme příčiny vzniku vlhkosti, a na základě toho pak navrhneme i vhodnou sanační metodu.

Ještě před samotným fyzickým průzkumem přímo na místě provedeme shromáždění podkladů. Ty můžeme získat od majitele objektu, od správců sítí, z archivů projekčních firem apod.

Přečtěte si také:  Rozdělení místnosti dřevěnou příčkou

Do takových podkladů mohou patřit:

 • projektová dokumentace stavby,
 • dokumentace skutečného stavu,
 • stavebně historický průzkum,
 • stavebně technický průzkum,
 • inženýrsko geologický průzkum,
 • zaměření inženýrských sítí a vnitřních rozvodů vody a kanalizace.

Vlastní (fyzický) stavebně vlhkostní průzkum přímo na místě pak obsahuje tyto práce:

 • průzkum terénních podmínek a venkovních úprav objektu
  • osazení objektu v terénu,
  • druh venkovních ploch v okolí objektu (zpevněné x nezpevněné plochy, asfaltové plochy, travnaté plochy),
  • výškové osazené objektu (úroveň jednotlivých podlaží oproti výšce terénu),
  • charakter a možný vliv okolní zástavby na zkoumaný objekt,
 • stavebně technický průzkum, kde se zaměříme na:
  • druh a tloušťka zdiva, druh a tloušťka omítek, obkladů,
  • druh a tloušťka stropů a podlah, vč. podlahové krytiny,
  • druh a tloušťka povrchů fasád,
  • klempířské prvky, zda plní svoji funkci odvodu vody,
 • vlhkostní stav konstrukcí, zkoumáme zejména:
  • výška vlhkostních map a jejich charakter,
  • míru degradace stavebních konstrukcí vlivem vlhkosti,
  • vizuální zjištění zasolení konstrukcí a omítek,
  • vizuální kontrola výskytu plísní, hub,
 • zjištění rozvodů vody, kanalizace, technologických rozvodů a vytápění v objektu, zda nedochází k únikům z těchto rozvodů,
 • provozní podmínky objektu
  • zjišťujeme účel jednotlivých místností,
  • zapisujeme si jednotlivé změny a stavební úpravy, ke kterým v místnostech došlo,
  • zkoumáme mikroklima interiérů místnosti (kuchyně, koupelny, prádelny apod.),
  • zjišťujeme způsob větrání a odvádění vlhkosti zejména z místností se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, také zjišťujeme způsob větrání u místností, které nejsou větratelné do exteriéru (sklepy apod.),
 • konzultace se zainteresovanými osobami
  • s historickými pracovníky,
  • s investorem,
  • s pamětníky nebo uživateli objektu.
Příčiny vlhkosti zdiva
Příčiny vlhkosti zdiva

Dále by mělo dojít k přesnému měření vlhkosti zdiva z odebraných vzorků, a také ke změření obsahu solí a zjištění jejich druhu ve zdivu.

Míra vlhkosti w

w < 4,0 % … nízká vlhkost

4,0 % < w < 7,5 % … zvýšená vlhkost

7,5 % < w < 10,5 % … vysoká vlhkost

w > 10,5 % … vlhkost velmi vysoká

Výběr nejvhodnější sanační metody

Míra vlhkosti Vhodné metody Možné metody
4,0 % < w < 7,5 %zvýšená vlhkost 1. Vkládání dodatečné izolace, pásů, desek, fólií, plechů.

2. Elektroosmóza.

3. Horizontální a vertikální clony infúzními vrty.

1. Aplikace zvláštních povlaků, omítek, dalších hmot, úpravy difúzní nebo utěsňující.

2. Vzduchové úpravy.

3. Stavební úpravy okolí, přestavby, odvodnění, změna dispozice.

7,5 % < w < 10,5 %vysoká vlhkost 1. Vkládání dodatečné izolace, pásů, desek, fólií, plechů.2. Stavební úpravy okolí, přestavby, odvodnění, změna dispozice.
w > 10,5 %velmi vysoká vlhkost 1. Stavební úpravy okolí, přestavby, odvodnění, změna dispozice.
Atmosférická vlhkost 1. Stavební úpravy okolí, přestavby, odvodnění, změna dispozice.  1. Aplikace zvláštních povlaků, omítek, dalších hmot, úpravy difúzní nebo utěsňující.2. Vzduchové úpravy.
Provozní vlhkost 1. Aplikace zvláštních povlaků, omítek, dalších hmot, úpravy difúzní nebo utěsňující. 1. Stavební úpravy okolí, přestavby, odvodnění, změna dispozice.
Kondenzační vlhkost 1. Aplikace zvláštních povlaků, omítek, dalších hmot, úpravy difúzní nebo utěsňující. 1. Stavební úpravy okolí, přestavby, odvodnění, změna dispozice.
Nakupujte stavební materiál s dovozem až k vám domů:

Přečtěte si také:  Sanace vlhkosti zdiva II: Vkládání dodatečných hydroizolací

ZJISTĚTE AKTUÁLNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ »


Podobné příspěvky

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *