Sanace vlhkosti zdiva IV: Elektrofyzikální metody

Vedle mechanických metod a injektážních metod existují ještě tzv. elektrofyzikální metody odstraňování vlhkosti zdiva.

Princip elektrofyzikálních metod odstraňování vlhkosti zdiva spočívá v tom, že se za pomoci elektrického proudu snažíme obrátit (přesměrovat) směr toku molekul vody z vlhkého zdiva mimo budovu. Vytvoříme anodu ve zdivu a katodu umístíme někde mimo objekt.

Nakupujte stavební materiál s dovozem až k vám domů:

ZJISTĚTE AKTUÁLNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ »

Přehled základních elektrofyzikálních metod odstraňování vlhkosti zdiva

1. Pasivní elektroosmóza

U této metody nevyužíváme přídavný zdroj elektrického napětí.

Princip spočívá v tom, že do zdiva se natloukly ocelové tyče, které se propojí el. drátem se zemničem (tyč, desky) a přesměruje se tak směr toku molekul vody od tyčí k zemniči.

2. Galvanoosmotické metody

Používaly se různé materiály s různým el. potenciálem pro tyče ve zdivu a pro zemniče mimo objekt.

3. Aktivní elektroosmóza

Tato metoda je v současnosti z elektrofyzikálních metod nejpoužívanější.

Používá se k přesměrování toku molekul vody opět tyčí ve zdivu, zemniče, a navíc, zdroje elektrického proudu (napětí 7 až 8 V).

Přehled některých metod aktivní elektroosmózy:

Metoda PU 10

Metoda FEO-B

Metoda ELKINET

Elektroda je z plastu, ve které jsou zalisovány vodivé drátky, jedná se tedy o jakousi síťovinu, která se připevní ke stěně, a omítne se omítku s přísadou uhlíku.

Metoda KERASAN

Metoda ELCOPOL

Tato metoda má výhodu dlouhé životnosti drátků elektrod, u jiných metod bývá životnost elektrod 5 až 10 let.

Sanace vlhkosti zdiva
Sanace vlhkosti zdiva

4. Metoda elektroosmotických přístrojů

Tyto přístroje fungují údajně na principu vytváření elektromagnetického pole, které rozkmitá kapiláry ve zdivu, dojde k porušení vazeb molekul vody, která vlivem gravitace postupně stéká níže do podzákladí.

Používá se nejčastěji několika přístrojů, zavěšených pod stropem místností.

Přehled některých metod elektroosmotických přístrojů:

AQUAMAT

AQUAPOL

HYDROMAT

HYDROPOL

RONDOM

ELOPHIL

Jaké jsou výhody a nevýhody elektrofyziálních metod sanace vlhkosti zdiva?

Výhody

 • u většiny současných metod se již používají pásové elektrody, pouze ojediněle tyčové elektrody,
 • při použití pásových elektrod odpadá vrtání do zdiva, a tím i oslabení nebo narušení konstrukce stěn objektu,
 • elektrody jsou neviditelně zabudovány pod omítkami, nedochází tedy k estetickému znehodnocení fasády objektu (většinou nedochází k omítnutí ihned po instalaci, ale až po cca 1/2 roce),
 • pomocí indikačního přístroje, zabudovaného do napájecího zdroje, má uživatele dokonalou kontrolu nad funkcí celého systému,
 • do zdiva se nevnášejí žádné cizí prvky (jako u mechanických metod), ani se nemění chemismus zdiva (jako u metod injektáže zdiva),
 • elektroosmotické systémy je možné kdykoliv snadno odpojit z činnosti, pokud bychom pozorovali nějaké negativní účinky na zdivo,
 • jedná se o poměrně ekonomicky nenáročné metody oproti jiným typům sanace vlhkosti,
 • tyto metody jsou poměrně vhodné pro památkově chráněné objekty, kde by mohl být problém s příliš velkým zásahem do konstrukcí objektů u jiných metod (mechanické, injektážní, vzduchové).

Nevýhody

 • lze použít pouze u zdiva obsahujícího maximálně 0,3 % chloridů, což většinou nebývá splněno, u zdiva s velkým obsahem solí se doporučuje použít ještě přídavný zdroj napětí,
 • elektroosmotické metody se nedají doporučit pro sanaci vlhkosti betonových konstrukcí, zejména armovaných, a také u zdiva s pH < 6,
 • pasivní elektroosmóza má omezenou dobu účinnosti, a proto se nedoporučuje aplikovat samostatně jak jediná metoda snižování vlhkosti zdiva,
 • elektroosmotické metody se nedají používat tam, kde se vyskytuje tzv. bludný proud, pokud ve zdivu vedou el. vodiče, nebo kde se ve zdivu vyskytují minerální vody.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru