VýrobkyProStavbu.cz » Stěny, příčky » Sanace vlhkosti » Sanace vlhkosti zdiva IV: Elektrofyzikální metody
| | |

Sanace vlhkosti zdiva IV: Elektrofyzikální metody

Vedle mechanických metod a injektážních metod existují ještě tzv. elektrofyzikální metody odstraňování vlhkosti zdiva.

Princip elektrofyzikálních metod odstraňování vlhkosti zdiva spočívá v tom, že se za pomoci elektrického proudu snažíme obrátit (přesměrovat) směr toku molekul vody z vlhkého zdiva mimo budovu. Vytvoříme anodu ve zdivu a katodu umístíme někde mimo objekt.

Přehled základních elektrofyzikálních metod odstraňování vlhkosti zdiva

1. Pasivní elektroosmóza

U této metody nevyužíváme přídavný zdroj elektrického napětí.

Princip spočívá v tom, že do zdiva se natloukly ocelové tyče, které se propojí el. drátem se zemničem (tyč, desky) a přesměruje se tak směr toku molekul vody od tyčí k zemniči.

2. Galvanoosmotické metody

Používaly se různé materiály s různým el. potenciálem pro tyče ve zdivu a pro zemniče mimo objekt.

3. Aktivní elektroosmóza

Tato metoda je v současnosti z elektrofyzikálních metod nejpoužívanější.

Používá se k přesměrování toku molekul vody opět tyčí ve zdivu, zemniče, a navíc, zdroje elektrického proudu (napětí 7 až 8 V).

Přehled některých metod aktivní elektroosmózy:

Metoda PU 10

Metoda FEO-B

Metoda ELKINET

Elektroda je z plastu, ve které jsou zalisovány vodivé drátky, jedná se tedy o jakousi síťovinu, která se připevní ke stěně, a omítne se omítku s přísadou uhlíku.

Metoda KERASAN

Metoda ELCOPOL

Tato metoda má výhodu dlouhé životnosti drátků elektrod, u jiných metod bývá životnost elektrod 5 až 10 let.

Sanace vlhkosti zdiva
Sanace vlhkosti zdiva

4. Metoda elektroosmotických přístrojů

Tyto přístroje fungují údajně na principu vytváření elektromagnetického pole, které rozkmitá kapiláry ve zdivu, dojde k porušení vazeb molekul vody, která vlivem gravitace postupně stéká níže do podzákladí.

Používá se nejčastěji několika přístrojů, zavěšených pod stropem místností.

Přehled některých metod elektroosmotických přístrojů:

AQUAMAT

AQUAPOL

HYDROMAT

HYDROPOL

RONDOM

ELOPHIL

Jaké jsou výhody a nevýhody elektrofyziálních metod sanace vlhkosti zdiva?

Výhody

 • u většiny současných metod se již používají pásové elektrody, pouze ojediněle tyčové elektrody,
 • při použití pásových elektrod odpadá vrtání do zdiva, a tím i oslabení nebo narušení konstrukce stěn objektu,
 • elektrody jsou neviditelně zabudovány pod omítkami, nedochází tedy k estetickému znehodnocení fasády objektu (většinou nedochází k omítnutí ihned po instalaci, ale až po cca 1/2 roce),
 • pomocí indikačního přístroje, zabudovaného do napájecího zdroje, má uživatele dokonalou kontrolu nad funkcí celého systému,
 • do zdiva se nevnášejí žádné cizí prvky (jako u mechanických metod), ani se nemění chemismus zdiva (jako u metod injektáže zdiva),
 • elektroosmotické systémy je možné kdykoliv snadno odpojit z činnosti, pokud bychom pozorovali nějaké negativní účinky na zdivo,
 • jedná se o poměrně ekonomicky nenáročné metody oproti jiným typům sanace vlhkosti,
 • tyto metody jsou poměrně vhodné pro památkově chráněné objekty, kde by mohl být problém s příliš velkým zásahem do konstrukcí objektů u jiných metod (mechanické, injektážní, vzduchové).
Přečtěte si také:  Přestavba kuchyně ve starém domě I.

Nevýhody

 • lze použít pouze u zdiva obsahujícího maximálně 0,3 % chloridů, což většinou nebývá splněno, u zdiva s velkým obsahem solí se doporučuje použít ještě přídavný zdroj napětí,
 • elektroosmotické metody se nedají doporučit pro sanaci vlhkosti betonových konstrukcí, zejména armovaných, a také u zdiva s pH < 6,
 • pasivní elektroosmóza má omezenou dobu účinnosti, a proto se nedoporučuje aplikovat samostatně jak jediná metoda snižování vlhkosti zdiva,
 • elektroosmotické metody se nedají používat tam, kde se vyskytuje tzv. bludný proud, pokud ve zdivu vedou el. vodiče, nebo kde se ve zdivu vyskytují minerální vody.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *