Sanace vlhkosti zdiva II: Vkládání dodatečných hydroizolací

Stavební sezóna začíná. Objednejte si materiál včas!

 • Vyberte a objednejte si stavební materiál z pohodlí domova.
 • Materiál si můžete vyzvednout buď z nejbližšího skladu nebo si jej nechte dovézt až domů!
 • 6 000 položek skladem k vyzvednutí do 30 minut.

Nakoupit materiál ZDE »

V úvodním článku seriálu o sanaci vlhkosti zdiva jsme si představili příčiny vzniku vlhkosti zdiva, a také přehled metod odstranění této vlhkosti.

V tomto článku si blíže představíme první, a také nejrozšířenější metodu sanace vlhkosti zdiva, a sice vkládání dodatečné izolace, pásů, desek, fólií, plechů.

Jedná se tedy o mechanickou metodu odstranění vlhkosti, kdy do zdiva vkládáme hydroizolační clonu, která zabraňuje dalšímu šíření vlhkosti.

Podmínky mechanických metod sanace vlhkosti zdiva

Mechanické metody jsou vhodné při vlhkosti zdiva 4,0 % < w < 7,5 %, tedy při zvýšené vlhkosti. Při vysoké vlhkosti 7,5 % < w < 10,5 % je tato metoda také použitelná, ale v omezené míře.

Jedná se o radikální zásah do stavebních (většinou i nosných) konstrukcí. Proto je třeba takové zásahy vždy konzultovat i se statikem.

Prostory, které přiléhají sanovanému zdivu, by měly být vyklizené, protože dochází ke zvýšené prašnosti a otřesům.

Pokud je nutné provést výkopové práce v okolí sanované stěny pro vytvoření pracovní plochy  v požadované výšce pro sanační techniku, je rovněž nutné pořídit statické posouzení takového zásahu.

Mechanické metody se neprovádí u památkově chráněných objektů.

Pokud dojde ke správné aplikaci těchto mechanických sanačních metod, zaručují vysokou spolehlivost i životnost takového opatření.

Tyto mechanické metody můžeme ještě rozdělit na tradiční metody a na novodobé metody.

Sanace vlhkosti zdiva

Sanace vlhkosti zdiva

general2-04-1556787752.jpg

Tradiční mechanické metody sanace vlhkosti zdiva

Tato metoda spočívá v postupném vybourávání úseků zdiva, vkládání hydroizolační clony, a zazdívání vybouraných otvorů.

Vybourávané otvory jsou široké cca 750 až 1 000 mm. Mezi nimi jsou ponechány stejně široké (750 až 1 000 mm) nevybourané úseky. Výška vybouraného otvoru ve stěně z plných pálených cihel je cca 5 – 6 řad cihel.

První otvor se dělá na rohu budovy. Další vybouraný otvor se provede cca 3 metry od rohu objektu. Teprve další otvory se provádějí po vzdálenosti 750 až 1 000 mm.

Vybourávání otvorů by měl vždy předcházet statický posudek.

Vybouraný otvor se vynáší dřevěnými trámky. Pokud se provádí otvor ve stěně tloušťky do 600 mm, vybourávají se cihly z jedné strany, pokud je tloušťky nad 600 mm, vybourávají se cihly z obou stran.

Na spodní ploše vybouraného otvoru se provede poté cementový potěr, na který se po zatvrdnutí položí některý z izolačních materiálů:

Pásy se pokládají s přesahy, které se následně vzájemně spojí.

Nakupujte stavební materiál s dovozem až k vám domů:

ZJISTĚTE AKTUÁLNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ »

Jakmile položíme izolaci ve vybouraných úsecích, tak se tyto otvory vyzdí kvalitním zdivem (plné cihly pálené) na cementovou maltu. Zdivo se vyklínuje.

Po zatvrdnutí malty se poté vybourají meziúseky, a opět se položí hydroizolační pásy, které se napojí na již položené pásy v první fázi.

Novodobé mechanické metody sanace vlhkosti zdiva

Podřezávání zdiva a vkládání hydroizolace

Podřezávání zdiva může probíhat ručně pomocí motorové pily podobné pile na řezání dřeva. Toto ruční podřezávání se používá spíš u rodinných domů a tam, kde bychom se nedostali se zařízením na strojní podřezávání zdiva.

Pro větší rozsah prací se používá strojního podřezávání zdiva.

Pro strojní podřezávání platí následující postup:

 • kolem objektu musí být volný manipulační prostor cca 1,2 m,
 • je vhodné objekt co nejvíce vyklidit, protože může při strojním podřezávání dojít ke kmitání stropů,
 • v místě podřezávání se odstraní omítka,
 • po podřezání zdiva v úseku dlouhém cca 1 metr se spára vyčistí, a vloží se do ní hydroizolační pásy, s přesahem cca 10-20 cm na sousední pás, pás se nechá přesahovat cca 2-3 cm přes tloušťku zdiva,
 • dále se opět pokračuje podřezávání po 1 metrových úsecích, a vkládání izolační clony,
 • na závěr se spára zainjektuje polymer-cementovou maltou, která je vháněna do spáry pod tlakem pomocí trubičky,
 • spára se poté omítna cementovou maltou a stěna se omítne sanační omítkou.

Materiálem vkládané izolace může být:

Spáru pro vložení izolace můžeme vytvořit i pomocí navrtávání otvorů.

Nevýhodou této metody navrtávání otvorů je:

 • vysoká prašnost,
 • velká spotřeba chladící vody,
 • vysoká pracnost,
 • pracovní výška je cca 150 až 400 mm nad terénem, kdy je potřeba v této souvislosti řešit detail napojení hydroizolace na izolaci podlahy, řešením někdy může být i provedení výkopu podél zdi.

Naopak oproti podřezávání zdiva způsobuje vytvoření spáry pomocí navrtávání otvorů menší otřesy.

Podřezávání zdiva se dá provádět i laserovým nebo vodním paprskem, jedná se však o velmi nákladné metody.

Metoda vtlačování tvrdých plechů

Při této metodě je pomocí speciálního stroje zarážen do zdiva 1,5-2 mm tlustý vlnitý plech, který tak tvoří hydroizolační clonu.

Jedná se o poměrně nákladnou, ale zato spolehlivou a účinnou metodu. Okolní prostředí není zatěžováno prachem ani chladící vodou, jako tomu bývá například u podřezávání nebo navrtávání zdiva.

Metodu lze použít pouze u cihelného zdiva, u smíšeného nebo kamenného zdiva ji nelze použít. Take se tyto metody neprovádějí u historických a památkově chráněných objektů, a všude tam, kde by otřesy ohrozily statiku objektu.

Metoda se dá použít pro stěny maximálně cca 1 000 mm tlusté.

U některých typů této metody nejsou plechy vzájemně spojeny, u jiných typů obsahují vlnité plechy na okraji zámek, kterým do sebe zapadají.

Před zarážením plechů se provádí oklepání omítek cca 0,5 m nad hranicí vlhkosti.

Protože plech má sám o sobě vysoký faktor difúzního odporu, je nutné po zatlačení plechů provést sanační omítky, aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti do vyšších poloh omítkami.

Chcete mít terasu nebo plot bez údržby?

 • WPC terasová prkna – pro venkovní terasy, okolo bazénů, pod pergoly.
 • WPC plotovky – pro bezúdržbové ploty a brány.
 • WPC dlaždice – ideální na balkóny a lodžie nebo terasy.
 • Výhody: Bezúdržbové (odpadají nátěry). Dlouhá životnost. Vzhled pravého dřeva. Montáž i svépomocí.

Ukázat produkty ZDE »


Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 2

 1. 29.5.2014

  […] mechanických metod a injektážních metod existují ještě tzv. elektrofyzikální metody odstraňování vlhkosti […]

 2. 19.2.2019

  […] mechanických metod a injektážních metod existují ještě tzv. elektrofyzikální metody odstraňování vlhkosti […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *