Sádrokartonové konstrukce II: Nenosné příčky a stěny

Sádrokartonové příčky a stěny se provádí všude tam, kde z důvodu zatížení nelze provést zděné dělící stěny z klasických materiálů. Dalším důvodem může být požadavek na snadnou demontáž, nebo požadavek na neprovádění mokrých procesů při výstavbě příček.

Podle zvoleného typu nosné konstrukce a opláštění pak sádrokartonové příčky splňují požadavky na:

 • zvukovou izolaci,
 • tepelnou izolaci,
 • požární bezpečnost,
 • bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí.Sádrokartonová příčka

Nosná konstrukce příček z dřevěných profilů

Nosnou konstrukci příčky tvoří spodní a horní vodící profil, které jsou připevněny k podlaze a stropu. Mezi dřevěný profil a podlahu či strop se vkládá pěnová páska.

Mezi vodící profily jsou následně připevněny svislé dřevěné sloupky.

Elektroinstalace jsou vedeny vyvrtanými otvory ve sloupcích.

Materiál vodících profilů a sloupků může být přírodní masív, ale lepší vlastnosti má lepené dřevo, nebo dřevotřískové lepené profily.

Rozteč sloupků bývá obvykle 625 mm.

Nosná konstrukce příček z ocelových tenkostěnných profilů

Nosnou konstrukci tvoří dvojice vodorovných vodících UW profilů, spodní se připevňuje dole k podlaze, horní se připevňuje ke stropní konstrukci. Mezi UW profily se potom vkládají svislé sloupky – CW profily.

 • vodorovné UW profily se podlepuji pěnovou páskou, a kotví se pomocí plastových zatloukacích hmoždinek,
 • svislé CW profily, které se připevňují ke stěně, se rovněž podlepují pěnovou páskou,
 • upevňovací prvky do svislých a vodorovných konstrukcích mají rozestup maximálně 800 mm,
 • svislé CW sloupky stojí na stojině spodního vodícího UW profilu, a mezi horním koncem CW profilu a stojinou horního UW profilu je ponechána mezera 10 až 15 mm z důvodu možného průhybu stropní konstrukce,
 • rozteč CW sloupků se volí dle rozměrů sádrokartonových desek opláštění, maximálně však 625 mm,
 • sloupky postupně připevňujeme od obvodové stěny tak, že otevřená strana profilu směřuje po směru montáže,
 • styk dvou sádrokartonových desek je uprostřed sloupku, mezilehlý sloupek mezi hranami desky se upevňuje tak, aby střed příruby sloupku byl uprostřed desky,
 • svislé CW sloupky se s vodorovnými vodícími UW profily obvykle nespojují,
 • CW sloupky i UW vodicí lišty lze délkově nastavovat pomocí vložených příložek, které se k profilům nanýtují nebo přišroubují,
 • do konstrukce se také zabudovávají nosné prvky nebo nosné desky pro kotvení sanitárních předmětů, skříněk kuchyňské linky apod.

Montáž zárubní

Montujeme zárubně určené přímo pro sádrokartonové příčky.

 • v místě otvoru se spodní vodící UW profil přeruší a ukotví se do stropní konstrukce šrouby,
 • svislé CW profily, které tvoří ostění, jsou k otvoru otočeny stojinou, a spojí se se spodním i horním vodorovným vodícím UW profilem pomocí nýtů nebo šroubů,
 • nadpraží otvoru tvoří vodorovný UW profil,
 • styk dvou sádrokartonových desek nad nadpražím otvoru by měl být vzdálen alespoň 150 mm od hrany ostění otvoru, a v místě tohoto styku vložíme svislý CV profil mezi vodorovný vodící UW profil u stropu, a UW profil tvořící  nadpraží,
 • u otvorů v příčkách  vysokých 2 600 až 2 800 mm se profily CW, tvořící ostění, zaklopí pomocí UW profilů, čímž vznikne tzv. skříňový nosník.

Instalační příčky a stěny

Instalační stěny a příčky využíváme v případě, že v příčce vedeme objemnější instalace, které by u klasických příček příliš oslabily stojinu CW sloupků.

 • instalační příčky mají vždy dvojitou podkonstrukci z ocelových tenkostěnných UW a CW profilů, mezi sloupky je pak prostor pro vedení instalací,
 • dvojice sloupků se v třetině výšky mezi sebou vzájemně spřahují pomocí přišroubovaného odřezku sádrokartonové desky, příložky mají výšku nejméně 300 mm, a jsou přišroubovaný ke každé stojině CW sloupků minimálně 3 šrouby,
 • opláštění instalačních příček a stěn je dvouvrstvé.

Opláštění příček

 • doporučuje se klást celé sádrokartonové desky,
 • desky se kladou na výšku, pokud možno používat desky na celou výšku místnosti, pokud je výška místnosti vyšší, než je délka desky, lze použít i přířez, který by měl být ovšem vyšší, než 400 mm,
 • vyvarovat se křížovým spárám, sousední desky tedy vzájemně přesadit a klást na vazbu, minimální přesazení je 400 mm,
 • u podlahy je vhodné ponechat mezeru 10 mm,
 • desky se na stojiny CW profilů připevňují samořeznými šrouby s roztečí maximálně 250 mm,
 • při dvouvrstvém opláštění se první vrstva připevňuje s roztečí šroubů 750 mm,
 • abychom při dvouvrstvém opláštění dosáhli vystřídání spár, horní vrstvu začínáme deskou poloviční šířky, než jsme začali u spodní vrstvy,
 • po opláštění jedné strany příčky, a po umístění instalací, vložíme mezi CW sloupky izolaci z minerálních vláken,
 • opláštění druhé strany příčky začneme deskou poloviční šířky, než je šířka protilehlé desky, dosáhneme tak opět prostřídání spar,
 • desky opláštění se šroubují pouze k svislým CW profilům, nikoliv k vodorovným vodícím UW profilům,
 • po dokončení obou stran opláštění následuje tmelení spár a hlav šroubů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru