Sádrokartonové konstrukce II: Nenosné příčky a stěny

Ohodnoťte článek!

Sádrokartonové příčky a stěny se provádí všude tam, kde z důvodu zatížení nelze provést zděné dělící stěny z klasických materiálů. Dalším důvodem může být požadavek na snadnou demontáž, nebo požadavek na neprovádění mokrých procesů při výstavbě příček.

Podle zvoleného typu nosné konstrukce a opláštění pak sádrokartonové příčky splňují požadavky na:

 • zvukovou izolaci,
 • tepelnou izolaci,
 • požární bezpečnost,
 • bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí.Sádrokartonová příčka

Nosná konstrukce příček z dřevěných profilů

Nosnou konstrukci příčky tvoří spodní a horní vodící profil, které jsou připevněny k podlaze a stropu. Mezi dřevěný profil a podlahu či strop se vkládá pěnová páska.

Mezi vodící profily jsou následně připevněny svislé dřevěné sloupky.

Elektroinstalace jsou vedeny vyvrtanými otvory ve sloupcích.

Materiál vodících profilů a sloupků může být přírodní masív, ale lepší vlastnosti má lepené dřevo, nebo dřevotřískové lepené profily.

Rozteč sloupků bývá obvykle 625 mm.

Sádrokartonová deska tl. 12,5 mm


Sádrokartonová deska Knauf GKB 12,5x1200x2000 (2,4m2) lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do
(Zdroj: Heureka.cz)
Porovnat ceny >>

Nosná konstrukce příček z ocelových tenkostěnných profilů

Nosnou konstrukci tvoří dvojice vodorovných vodících UW profilů, spodní se připevňuje dole k podlaze, horní se připevňuje ke stropní konstrukci. Mezi UW profily se potom vkládají svislé sloupky – CW profily.

 • vodorovné UW profily se podlepuji pěnovou páskou, a kotví se pomocí plastových zatloukacích hmoždinek,
 • svislé CW profily, které se připevňují ke stěně, se rovněž podlepují pěnovou páskou,
 • upevňovací prvky do svislých a vodorovných konstrukcích mají rozestup maximálně 800 mm,
 • svislé CW sloupky stojí na stojině spodního vodícího UW profilu, a mezi horním koncem CW profilu a stojinou horního UW profilu je ponechána mezera 10 až 15 mm z důvodu možného průhybu stropní konstrukce,
 • rozteč CW sloupků se volí dle rozměrů sádrokartonových desek opláštění, maximálně však 625 mm,
 • sloupky postupně připevňujeme od obvodové stěny tak, že otevřená strana profilu směřuje po směru montáže,
 • styk dvou sádrokartonových desek je uprostřed sloupku, mezilehlý sloupek mezi hranami desky se upevňuje tak, aby střed příruby sloupku byl uprostřed desky,
 • svislé CW sloupky se s vodorovnými vodícími UW profily obvykle nespojují,
 • CW sloupky i UW vodicí lišty lze délkově nastavovat pomocí vložených příložek, které se k profilům nanýtují nebo přišroubují,
 • do konstrukce se také zabudovávají nosné prvky nebo nosné desky pro kotvení sanitárních předmětů, skříněk kuchyňské linky apod.

Montáž zárubní

Montujeme zárubně určené přímo pro sádrokartonové příčky.

 • v místě otvoru se spodní vodící UW profil přeruší a ukotví se do stropní konstrukce šrouby,
 • svislé CW profily, které tvoří ostění, jsou k otvoru otočeny stojinou, a spojí se se spodním i horním vodorovným vodícím UW profilem pomocí nýtů nebo šroubů,
 • nadpraží otvoru tvoří vodorovný UW profil,
 • styk dvou sádrokartonových desek nad nadpražím otvoru by měl být vzdálen alespoň 150 mm od hrany ostění otvoru, a v místě tohoto styku vložíme svislý CV profil mezi vodorovný vodící UW profil u stropu, a UW profil tvořící  nadpraží,
 • u otvorů v příčkách  vysokých 2 600 až 2 800 mm se profily CW, tvořící ostění, zaklopí pomocí UW profilů, čímž vznikne tzv. skříňový nosník.

Instalační příčky a stěny

Instalační stěny a příčky využíváme v případě, že v příčce vedeme objemnější instalace, které by u klasických příček příliš oslabily stojinu CW sloupků.

 • instalační příčky mají vždy dvojitou podkonstrukci z ocelových tenkostěnných UW a CW profilů, mezi sloupky je pak prostor pro vedení instalací,
 • dvojice sloupků se v třetině výšky mezi sebou vzájemně spřahují pomocí přišroubovaného odřezku sádrokartonové desky, příložky mají výšku nejméně 300 mm, a jsou přišroubovaný ke každé stojině CW sloupků minimálně 3 šrouby,
 • opláštění instalačních příček a stěn je dvouvrstvé.

Konstrukční profil pro sádrokartonové konstrukce


Rigips CW 50 lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do
(Zdroj: Heureka.cz)
Porovnat ceny >>

Opláštění příček

 • doporučuje se klást celé sádrokartonové desky,
 • desky se kladou na výšku, pokud možno používat desky na celou výšku místnosti, pokud je výška místnosti vyšší, než je délka desky, lze použít i přířez, který by měl být ovšem vyšší, než 400 mm,
 • vyvarovat se křížovým spárám, sousední desky tedy vzájemně přesadit a klást na vazbu, minimální přesazení je 400 mm,
 • u podlahy je vhodné ponechat mezeru 10 mm,
 • desky se na stojiny CW profilů připevňují samořeznými šrouby s roztečí maximálně 250 mm,
 • při dvouvrstvém opláštění se první vrstva připevňuje s roztečí šroubů 750 mm,
 • abychom při dvouvrstvém opláštění dosáhli vystřídání spár, horní vrstvu začínáme deskou poloviční šířky, než jsme začali u spodní vrstvy,
 • po opláštění jedné strany příčky, a po umístění instalací, vložíme mezi CW sloupky izolaci z minerálních vláken,
 • opláštění druhé strany příčky začneme deskou poloviční šířky, než je šířka protilehlé desky, dosáhneme tak opět prostřídání spar,
 • desky opláštění se šroubují pouze k svislým CW profilům, nikoliv k vodorovným vodícím UW profilům,
 • po dokončení obou stran opláštění následuje tmelení spár a hlav šroubů.
Ohodnoťte článek!


Jak bude reklama vypadat?
-
Chcete zde mít reklamu minimálně na 1 rok jen za 300 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *