Sádrokartonové konstrukce I: Využití sádrokartonových konstrukcí

V posledních letech došlo k velkému skoku v použití suché výstavby při provádění staveb. Sádrokartonové konstrukce, které mají v suché výstavbě pravděpodobně největší zastoupení, mají oproti výstavbě mokrým procesem (klasické zděné konstrukce) spoustu výhod, a dají se z nich vytvářet konstrukce se speciálními funkcemi.

Kde sádrokartonové konstrukce využijeme?

Sádrokartonové konstrukce jsou při svém použití limitovány především vlastnostmi sádrokartonu resp. sádrokartonové desky, která by neměla být vystavena vysoké vlhkosti, nebo dokonce přímému styku s vodou.

Proto sádrokartonové konstrukce najdou uplatnění v rodinných domech, bytové i občanské výstavbě. Při vhodné ochraně povrchu sádrokartonu a dodržování vhodného vnitřního mikroklimatu je můžeme naleznout i u staveb bazénů, kde mohou vytvářet podhledové konstrukce.

Velmi využívané jsou sádrokartonové konstrukce u rekonstrukcí budov, zejména podkroví rodinných domů, kdy umožňují v jednom kroku zateplení a opláštění šikmých i vodorovných střešních konstrukcí ze strany interiéru.

Sádrokarton najde uplatnění při výstavbě:

  • klasických stěn a příček bez dalších požadavků,
  • stěn a příček bezpečnostních,
  • stěn a příček tepelněizolačních,
  • stěn a příček protipožárních,
  • stěn a příček akustických,
  • instalačních stěn a příček,
  • šikmých obkladů podkroví,
  • vodorovných podhledů (i při snížení stropů u místností s velkou výškou),
  • obkladů a opláštění různých konstrukčních prvků (ocelových sloupů, trámů apod.),
  • podlah.
Nosná konstrukce z ocelových tenkostěnných profilů
Nosná konstrukce podhledu z ocelových tenkostěnných profilů

Jaké jsou výhody sádrokartonových konstrukcí?

Sádrokarton má velmi dobré protipožární (požární odolnost od 15 do 180 minut), zvukoizolační (u příček můžeme dosáhnout neprůzvučnosti až 65 dB) i tepelně izolační vlastnosti, které se násobí vkládáním tepelné izolace do sádrokartonových konstrukcí.

Využití sádrokarton najde i při stavbě bezpečnostních konstrukcí, kdy se do konstrukce vkládá ocelový plech.

Sádrokartonová deska má vysokou tepelnou jímavost, takže na dotek působí velmi příjemně a nechladí.

Sádrokarton přijímá a zase uvolňuje vzdušnou vlhkost, což velmi pozitivně ovlivňuje mikroklima v místnosti.

Sádrokartonové konstrukce jsou velmi variabilní, na stavbě z nich dokážeme vytvořit i velmi složité prvky, jako například obloukové stěny a podhledy (používají se speciální ohebné desky).

Sádrokartonové příčky umožňují předělit prostor až do výšky cca 15 m, což využijeme zejména u halových a skladovacích prostor. U takto vysokých příček se využívá širších svislých profilů CW 150, které jsou osazovány v menší rozteči (300 až 600 mm).

Velkou výhodou je možnost vytvářet instalační stěny a příčky, kterými lze vést rozvody kanalizace, vodovodu a dalších sítí, a nedochází tak k oslabování příček, jako je tomu u klasických zděných konstrukcí. Trendem se stávají i instalační předstěny, na které je možné zavěsit WC mísu, umývadla a další zařizovací předměty.

V druhém článku seriálu o sádrokartonových konstrukcích podrobně popíšu výstavbu sádrokartonových příček.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru