VýrobkyProStavbu.cz » Venkovní úpravy » Venkovní obklady » Jak lepit kamenné obklady u dřevostaveb?
|

Jak lepit kamenné obklady u dřevostaveb?

Lepení kamenného obkladu v případě dřevostaveb je poměrně náročný úkol, a jeho splnění je třeba přizpůsobit návrh stavby již v projekční fázi s ohledem na nosný podklad, na který budeme obklad upevňovat. Při následné realizaci musíme dodržet technologický postup pro lepení kamenného obkladu, zvolit vhodné materiály pro přípravu podkladu, pro lepení a spárování.

Dřevěný podklad je tzv. kritickým podkladem pro lepení obkladů, ať už klasických keramických, tak i kamenných. Je to způsobeno zejména rozdílnou rozměrovou a objemovou stabilitou dřevěného podkladu a obkladu z kamene. Tento rozdíl je diametrálně odlišný od případu, kdy lepíme obklad na poměrně stabilní podklad například ze zdiva nebo betonu.

Proto je v případě dřevostaveb daleko výhodnější provést kamenný obklad na nosnou konstrukci tvořenou například cementovláknitými deskami, které nevykazují tak velké objemové a rozměrové změny, jako dřevo.

Kamenný obklad
Kamenný obklad

Co musíme brát v úvahu před provedením obkladu z kamene?

Kamenný obklad má poměrně vysokou plošnou hmotnost, která se pohybuje od 25 kg/m2 až do 60 kg/m2. S tímto musíme počítat už při návrhu a dimenzi nosné konstrukce podkladu po lepení obkladu. U umělého kamene s nižší plošnou hmotností může být rozteč nosných prvků vyšší, naopak u těžších přírodních kamenných obkladů se rozteč nosných prvků snižuje.

I kamenný obklad ať už v interiéru nebo exteriéru, vykazuje určité objemové a rozměrové změny. Při provádění obkladů musíme plochu dělit do dilatačních celků, která u kamenného obkladu činí maximálně 4×4 m. Dilatační spáru musíme dodržet i všude tam, kde probíhá dilatační spára nosné podkladové konstrukce (např. u cementovláknitých podkladových desek činí max. 8×8 m). Dilatační spáru v obkladu musíme přiznat i v případě probíhající dilatační spáry budovy. Nedodrženích dilatačních spár se vystavujeme riziku vzniku trhlin v obkladu.

Jaký podklad tedy pro lepení kamenných obkladů zvolit?

V případě dřevostaveb doporučuji lepení kamenného obkladu na nosný podklad z cementovláknitých desek, které mají tyto výhody:

 • jsou rozměrově a objemově stabilní,
 • jsou použitelné v interiéru i exteriéru,
 • desky jsou poměrně lehké, je s nimi snadná manipulace,
 • vysoká pevnost za ohybu,
 • dilatační spáry max. 8×8 m,
 • snadný postup při upevňování desek.
Přečtěte si také:  Rekonstrukce bytového jádra: stavba a dokončení | Rekonstrukce bytu v panelovém domě

Cementovláknité desky se šroubují vruty nebo pomocí sponkovačky na dřevěnou nebo ocelovou podkonstrukci. Její dimenze, jak už jsem zmínil výše, by měla projít statickým návrhem, protože kamenný obklad představuje poměrně výrazné plošné zatížení.

Desky se mezi sebou pouze lepí spárovacím lepidlem, není třeba je tedy celoplošně stěrkovat a armovat perlinkou, není nutné spáry tmelit s vloženou výztužnou páskou, jako například u sádrokartonových konstrukcí.

Dilatační celky mohou mít maximální velikost 8×8 m, ale doporučuji je provádět ve velikosti dilatačních celků kamenného obkladu tak, aby dilatační spára nosného podkladu i kamenného obkladu na sebe navazovala.

Příprava podkladu a lepení kamenného obkladu

Penetrace podkladu

Pokud máme připravený podklad podle výše zmíněného postupu, přikročíme k penetraci podkladu, kterou nanášíme celoplošně válečkem nebo štětkou. Penetrace nám zvýší přilnavost kamenného obkladu. Vhodným představitelem takového penetračního nátěru je výrobek SCHÖNOX KH FIX, což je penetrační nátěr na bázi umělých pryskyřic bez obsahu rozpouštědel. Po penetračním nátěru by měla následovat technologická přestávka cca 24 hodin na zaschnutí nátěru, ale u výrobku SCHÖNOX KH FIX je tato doba zkrácena až na 1 hodinu v závislosti na teplotě a větrání.

 Lepení kamenného obkladu

Pro lepení kamenných obkladů vydává každý dodavatel návod, proto se omezím na základní postup a doporučím vhodné výrobky.

 • obklad objednejte s dostatečnou rezervou (cca 10 %) na prořez a na poškozené prvky,
 • rubovou stranu obkladu očistěte od případných nečistot ocelovým kartáčem a smetákem,
 • obklad si vyskládejte z několika balení na zem pohledovou stranou směrem nahoru tak, abyste mohli kombinovat obklad střídavě z různých balení v případě mírných rozdílů odstínů,
 • pokud obkládáme vnější rohy, začínáme pokládku právě od nich, a pokračujeme s lepením až na konec stěny, kde potřebný rozměr uřízneme úhlovou bruskou s kotoučem na řezání kamene,
 • k lepení používáme speciální flexibilní lepící tmel SCHÖNOX PFK®, lepidlo je voděodolné a mrazuvzdorné, je tedy použitelné do vnitřního i venkovního prostředí,
 • rovinnost první řady obkladu zajistíme pomocí zakládací soklové lišty (dřevěné prkno), které pomocí vodováhy srovnáme do horizontální roviny a přišroubujeme ke stěně,
 • lepidlo se nanáší na podklad ozubenou stěrkou, a lepidlo naneseme zednickou lžící v tenké vrstvě i na rubovou stranu obkladu,
 • obklad poté přitlačíme k podkladu a srovnáme jej do požadované polohy,
 • nejlepšího efektu dosáhneme, pokud navazující řada obkladu je přesazena od 1/3 délky oproti řadě pod ní,
 • u nespárovaného obkladu klademe obklad na sraz, u spárovaného vytvoříme distanční mezeru pomocí plastových spárovacích obkladačských klínků,
 • pokud se nám ze spáry vytlačí lepidlo, odstraníme jej včas mokrou houbou, odstranění po zaschnutí je velmi obtížné,
 • klademe v jednom pracovním kroku maximálně 5 řad obkladů, poté následuje technologická přestávka cca 12 hodin na zaschnutí obkladu tak, aby se nám řady nesesunuly pod vlastní tíhou.
Přečtěte si také:  Jak vybrat materiál pro kuchyňskou pracovní desku?

Spárování kamenného obkladu

V případě, že jsme si pro kladení zvolili spárovaný obklad, po dostatečném zatuhnutí (24 až 48 hodin) lepícího tmele provedeme jeho vyspárování.

Pro šířku spár 1 až 12 mm použijeme například spárovací hmotu SCHÖNOX UF-PREMIUM, pro šířku spár 3 až 15 mm potom spárovací hmotu SCHÖNOX SU. Spárovací hmotu můžeme nanášet do spár pomocí gumové stěrky, nebo pomocí spárovacího pytle. Spáru upravíme spárovacím hladítkem. Přebytečnou hmotu po zavadnutí odstraníme např. ocelovým kartáčem nebo štětcem.

Pro vyplnění dilatačních spár a konstrukčních spár využijeme trvale pružný tmel v tubě SCHÖNOX SMP.

Impregnace obkladu

Po cca 14 dnech od ukončení pokládky obkladu se zejména u venkovních, a vodou namáhaných vnitřních obkladů provede jejich impregnace hydrofobizačním prostředkem.

Nanáší se buď nástřikem nebo štětkou.

Impregnační nástřik zabraňuje většímu znečištění obkladů, snižuje nasákavost, a zabraňuje růst řas a mechů na povrchu.

Kupte OSB desky s dovozem až k vám domů:


Podobné příspěvky

2 Komentáře

 1. Zdravím mám dotaz.Mám interier obložený palubkama,mužu na ty palubky ještě nalepit kamenný betonový či sádrový obklad,chtěl bych to nalepit za litinový pec.Je to zahradní zateplená chatka.Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *