VýrobkyProStavbu.cz » Stěny, příčky » Sádrokartonové konstrukce » Jak zhotovit sádrokartonový podhled a příčky? | Rekonstrukce starého RD
| | | | |

Jak zhotovit sádrokartonový podhled a příčky? | Rekonstrukce starého RD

Při zvažování, jak podkroví nově vytvořit, padla volba na sádrokarton. Sádrokartonové jsou tak nejen stropy, kde s ohledem na požární prevenci je použita konstrukce s izolační mezerou a desky jsou připevněny na kovové nosné konstrukci, tak také příčky. Práce to není složitá, jen vyžaduje pečlivost a trpělivost.

Sádrokartonový podhled pod konstrukcí krovu

První konstrukce sádrokartonového podhledu

Protože byly pro konstrukci krovu střechy použity vazníky, které vytvořily na spodní straně základní rovinu pro strop, byla práce snadná.

Na vazníky byly přišroubovány vruty ocelové profily CD 60 a to tak, že otevřená strana profilu byla směrována nahoru, k spodním částem vazníků.

Šrouby nejlépe kvalitní, do dřeva vždy TORX a s talířovou hlavou, k roznesení tlaku na profil CD, třeba 6×60 TX30 ZB, jsou levnější a postačí. To, že hlava lehce přečnívá rovinu profilu nijak nevadí.

Pro zašroubování vrutů je třeba CD profil předvrtat vrtákem o průměru 6 mm.

Profily jsou umístěny v rastru tak, aby spoje desek vždy „seděly“ na profilu a další profil byl přibližně v polovině každé desky. Při šroubování jsou jednotlivé vruty jen lehce dotaženy, aby se profil CD nedeformoval a vyrovnal dilatace.

Montáž sádrokartonových desek

K montáži desek, což je u stropu ta nejnamáhavější část práce, je vhodné mít pomocníka k přidržení. Deska není těžká ale velká a obtížně se s ní nad hlavou manipuluje.

Desky jsou připevněny vruty do kovu na sádrokarton, jsou černé. Vrut do kovu má jemnější závit než vrut do dřeva. Vruty utahujeme tak, aby hlava byla lehce pod rovinou desky sádrokartonu. Nejjednodušší je práce s bitem, který je pro sádrokarton určen a má omezení, které nedovolí šroub utáhnout víc, než je třeba. Ušetří se čas i ošklivé praskliny desek, které se musí opravovat.

Po zaklopení (připevnění všech desek) je vhodné i u této vrstvy zamazat hlavy šroubů a mezery mezi deskami sádrou. Sádru je možné použít libovolnou, postačí levná elektrikářská, která rychle tvrdne a tak se jí rozdělává jen málo a častěji. Pohodlnější práce je se sádrokartonářským tmelem, který se dodává k sádrokartonům, ovšem je o dost dražší.

Spoje desek se s výhodou před sádrováním přelepí skelnou páskou, dodává se nařezaná v roličkách a je samolepící. Pásku odřízneme na potřebnou délku a přes spoj desek přilepíme. A hned můžeme sádrovat. Desky sádrokartonu jsou u spojů zeslabeny tak, aby po zasádrování vznikla rovná plocha.

Mezeru vyplníme tepelnou izolaci a využijeme pro rozvody instalací

Po zaklopení první vrstvy sádrokartonu je třeba připravit nosnou konstrukci pro druhou vrstvu sádrokartonu, vlastní pohledovou část hotového stropu.

Mezeru mezi první vrstvou sádrokartonu a tou druhou, spodní, je dobře vyplnit lehce položenou minerální vatou. Nejen, že se výrazně zvýší izolační funkce stropní konstrukce, ale také se dále omezí nebezpečí prohoření. Ani sádrokarton ani minerální vata nejsou hořlavé.

Nevkládá se žádná izolace proti vlhkosti. Vlhkost má tak volnou cestu k úniku z obytných prostor.

Do vzniklé mezery mezi sádrokartonovými deskami se s výhodou před montáží pohledových (spodních) desek sádrokartonu uloží veškerá potřebná elektroinstalace, případně rozvody vzduchotechniky nebo další potřebné technické zařízení.

Ani v budoucnosti pak nebude problém případně vše opravit bez velkého sekání zdiva. Je ovšem třeba pamatovat na dokumentaci, kudy se jednotlivá vedení vedou, abychom je po létech, až vše zapomeneme, nemuseli hledat.

Připevnění zařizovacích předmětů na konstrukci sádrokartonového podhledu

Únosnost sádrokartonové konstrukce připevněné na spodní stranu vazníku je relativně vysoká. Lze tak bez problému zavěsit třeba velký a těžký lustr.

Ovšem je nutné s takovým zavěšením počítat a mít vyznačeno na sádrokartonové desce, kudy vrtat, aby vrut byl ukotven v nosném profilu CD.

Samotná deska unese jen velmi málo, stačí to tak pro menší svítidla.

Přečtěte si také:  Jak zateplit fasádu starého rodinného domu?

Druhá konstrukce SDK podhledu: Pohledová část stropu

Druhá konstrukce je obdobná té první. Jen jsou CD profily podélně otočeny tak, aby s těmi, co jsme montovali první, byly křížem.

CD profily druhé řady se šroubují k prvním CD profilům. Použijí se vruty do sádrokartonu na kov, delší, nejméně 70 mm.

Otvory je nutné stejně jako u první vrstvy předvrtat vrtákem o průměru 3 mm, ovšem tak, že budou předvrtány jak v CD profilu který montujeme, tak skrz sádrokarton v CD profilu který jsme umístili na vazníky.

Je praktické montovaný CD profil přichytit na jednom konci a pak na druhém a zbývající křížení odvrtat a sešroubovat následně u všech profilů v dané prostoře.

Opět je nutné vzdálenost profilů CD podřídit umístění desek sádrokartonu. Spoje dvou desek i kraj musí být na profilu, to proto, aby se konstrukce dala pevně sešroubovat a nevlnila se.

Dělení sádrokartonových desek

Dělení desek sádrokartonu je velmi snadné. Odměřit potřebnou velikost desky a namalovat čáru na desce se zvládne snadno. Pak je třeba onu čáru na desce proříznout, ovšem jen do síly kartonu na lícové straně, ideální je třeba větší ostrý šroubovák a dlouhá lať nebo vodováha. Po proříznutí desku podložíme tak, aby řez byl po celé délce těsně u podložení a desku zlomíme. Ostrým nožem přeřízneme druhý karton.

Teď ovšem je třeba pamatovat na spoj s ostatními deskami. Pokud je tato uříznutá deska krajní, a okraj vychází ke stěně, stačí lehce srazit hranu celé desky tak, aby bylo možné při konečném sádrování mezeru překrýt síťovinou a zatřít sádrou. Pokud je spoj přikládán k další desce, je třeba hranu srazit víc, tak aby přelepením sklotextilní páskou a přesádrováním nevznikla nevzhledná vyvýšenina.

Při montáži desek postupujeme od jednoho rohu místnosti do druhého jednou řadou, další řadu začneme poloviční deskou, aby spáry mezi deskami na sebe nenavazovaly. Po připevnění první řady založíme veškeré rozvody, které v daném prostoru mají být vedeny a následně i izolační skelnou vatu, pokud se rozhodneme ji použít.

Napojení stropu na obvodové zdivo

Konečnou prací na sádrokartonovém stropě je napojení na obvodové zdi.

Aby spoj nevzhledně časem nepopraskal v důsledku různé tepelné roztažnosti sádrokartonu, kovové konstrukce na které je připevněn a obvodové stěny je vhodné spoje doplnit síťovinou, která se prodává v roličkách podobně jako sklotextilní páska.

Síťovina je jemnější, snáze se tvaruje, ohyb na zeď nebo roh, a není prakticky vůbec znát.

K zamezení prasklin zcela postačí. Vkládá se do slabé vrstvy čerstvě natažené sádry a přestěrkuje se tak, aby byla sádrou zcela obalena.

Pokud budeme mít v sádrokartonu třeba bodovky, jistě jsme si již při montáži rozvedly kabely a připravili otvory k montáži. Tu provedeme ale až po finálním nátěru sádrokartonu.

Před tím, než sádrokartonový strop natřeme, většinou bíle, je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny hlavičky šroubů držících desky dotažené a přetřené sádrou a zda sádra někde netvoří boule. Taková místa je třeba přebrousit ruční bruskou na sádrokarton. Je to velmi nevděčná a prašná činnost a je lépe se jí pečlivou prací při sádrování vyhnout.

Nátěr sádrokartonového podhledu

Nátěr sádrokartonu doporučuji provést tak, že nejprve se celá plocha nejlépe válečkem přetře malířským penetračním nátěrem. Ušetří se v budoucnosti opakované nátěry, povrch kde je sádra i kde je sádrokarton se sjednotí.

Výmalbu stropu je dobře provést kvalitním nátěrem, je to pracné a nátěr by měl delší dobu vydržet.

Nátěr je možný jak štětkou, té se stejně nevyhneme v koutech a napojení na zeď, tak válečkem. Nedoporučuji stříkání barvy.

Sádrokartonové příčky

Příčky ze sádrokartonu mohou mít konstrukci jak kovovou, tak ale i dřevěnou nebo smíšenou.

Založení sádrokartonové příčky

Vždy je třeba začít tak, že se vyznačí příčka na podlaze i na stropě. To aby byla příčka kolmá k oběma rovinám, i když nejrůznější šikminy jsou možné také.

Pokud se rozhodnete pro kovovou konstrukci postačí v podkroví nejslabší vyráběný profil pro příčky.

Na podlahu a na strop je třeba připevnit profil UW 50. Důsledně kontrolujte, aby byly oba profily přesně nad sebou.

K podlaze se profil UW připevní vruty na hmoždinky, pokud je betonová nebo třeba z dlaždic, ke stropu je třeba profil připevnit opět k CD profilu konstrukce sádrokartonového stropu vruty do kovu délky alespoň 40 mm. Vruty se rozmístí s roztečí cca 600 mm.

Přečtěte si také:  Rekonstrukce hliněných stropů bez jejich strhnutí za pomoci sádrokartonu | Rekonstrukce RD
Ukotvení regálového systému k sádrokartonové příčce
Ukotvení regálového systému k sádrokartonové příčce

Upevnění stojek

Podle výšky stropu si koupíme profily CW 50, které odpovídají délkou. Prodávají se od 2,5 m délky až do 4 metrů.

CW profily se volně nasunou do UW profilů. K UW profilům se nešroubují!

CW profilům se říká stojky a tvoří nosnou konstrukci pro sádrokarton který se montuje z obou stran.

Pro omezení zvukové propustnosti i tepelnou izolaci je vhodné příčku vyplnit minerální nebo skelnou vatou. Aby se vata časem neslehla a dlouhodobě plnila svůj úkol v celé výšce příčky, je ji třeba v horní části příčky přichytit, třeba vázacím drátem k UW profilu.

Montáž sádrokartonových desek

Sádrokartonové desky se připevňují postupně. Začínám spodní řadou, kdy musí počítat s výškou podlahy, pokud se ještě bude měnit.

První stojku, profil CW, umístím cca 50 mm od spojení příčky se zdivem a přišroubuji k němu desku sádrokartonu. Je třeba kontrolovat rovinnost i kolmost vodováhou, pozdější opravy jsou zbytečně pracné.

Druhou stojku umístím přibližně na vzdálenost 600 mm od první, stejně tak další. Přesná vzdálenost není podstatná.

Poslední stojka se umístí tak, aby z jedné poloviny bylo možno k ní připevnit první desku a z druhé poloviny plochy stojky druhou desku sádrokartonu.

Takto se pokračuje až do konce příčky, kde poslední stojka je opět kousek od zdi.

Další řadu sádrokartonu začneme opět osazením poloviční desky, aby spoje sádrokartonu na sebe ve svislicích nenavazovaly.

Stejným způsobem zaklopíme i druhou stranu.

Pokud je v sádrokartonové příčce instalace třeba vody nebo odpadu či elektřiny, je vodné vše připravit a udělat najednou, při montáži příčky. Je to vždy jednodušší než do hotové příčky montovat a ukládat potrubí či kabely.

Jak vytvořit otvor pro dveře v sádrokartonové příčce?

Pokud jsou v příčce dveře, je třeba vytvořit v sádrokartonu otvor. Ten je nutné vyztužit tak, aby při používání byl dostatečně tuhý.

Pokud budeme osazovat dveře, které mají samostatný rám či zárubeň, postačí stejné stojky CW.

Pokud ovšem budeme chtít větší pevnost, vyrábí se zesílené profily UA 50. Ty osadíme z obou stran budoucího otvoru a v nadpraží, tedy tam kde je horní okraj rámu dveří či zárubně.

I zesílené profily se jen nasunou do UW profilů a v nadpraží se uřízne požadovaná délka dle rozměru otvoru a přišroubuje se k sádrokartonu. Zesílené profily je vhodné při šroubování sádrokartonu předvrtat.

Sádrokartonové desky končí na hranách stojek tvořících orámování otvoru.

Po zaklopení celé příčky opět všechny hlavy šroubů přesádrujeme a podobně jako u stropu vkládme sklotextilní mřížku přes spoje desek a sádrujeme do roviny.

Pozornost je třeba věnovat napojení stropu, opět postačí síťovina, s kterou se lépe pracuj. Podlepení spár příček je sice pracnější, ale máme jistotu, že ani po létech se neobjeví nevzhledné prasklinky.

Jak rychle jsme sádrokartonový podhled a příčky postavili?

Ve dvou lidech jsme smontovali za víkend jak stropy, tak příčky ve třech místnostech. Výmalbu jsme provedli až za týden, kdy vše vyschlo.

Proti vyzdění příček klasickými příčkovkami je práce se sádrokartonem snazší a rychlejší, hlavně odpadá omítání.

Velkou výhodou je, že se dá provádět za každého počasí, i v zimě.

Sádrokarton lze samozřejmě i upravit tak, že se na něj natáhne minerální omítka, štuk. Příčka pak vypadá jako vyzděná.

K natažení štuku je nejjednodušší celou plochu příčky bez sádrování přelepit perlinkou na tepelně izolační systém EKTIS.

Na přilepenou perlinku po zaschnutí se natáhne štuk a běžným způsobem zpracuje.

Vlastnosti takto upravené sádrokartonové příčky se nezmění, jen vypadá jako cihelné zdivo.

Tipy pro zhotovení sádrokartonových konstrukcí

Pokud potřebujeme na sádrokarton cokoliv zavěsit, je vždy lepší najít, kde jsou v příčce stojky a přichytit poličku či jiný předmět k stojkám. Únosnost samotné sádrokartonové desky je velmi malá, a to i když použijeme speciální hmoždinky do sádrokartonu.

Sádrokartonem je možné vytvořit jednoduše a levně i složité konstrukční prvky, různé niky a odkládací prostory, nejen rovné stěny.

Pro takovou práci je lepší použít dřevěnou konstrukci kdy se desky připevňují na rošt z latí 50 x 30 mm místo ocelových profilů CW.

Dřevěná konstrukce se snadno přizpůsobí a spoje dřevěných částí jsou jednodušší než ty kovové.

Použijí se šrouby do dřeva, mají hrubší závit. Jinak je podstata práce i postup stejný.

Chyby se vymstí – bez sklotextilní výztuže spojů to dopadne takhle:

Prasklina v chybně zatmelené spáře na styku dvou sádrokartonových desek
Prasklina v chybně zatmelené spáře na styku dvou sádrokartonových desek

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *