Sádrokartonové konstrukce III: Podkonstrukce pro podhledy ze sádrokartonových desek

Stropní podhledy ze sádrokartonových desek slouží k:

 • uzavření stropní prostoru místnosti pod stávajícím stropem, střechou či jinou stavební konstrukcí,
 • snížení světlé výšky místnosti,
 • zakrytí instalací,
 • zlepšení tepelně izolačních podmínek v místnosti,
 • zlepšení akustických a zvukově izolačních podmínek v místnosti,
 • zvýšení požární odolnosti stropní konstrukce nad podhledem.

Sádrokartonový podhledJaké typy sádrokartonových desek se používají?

Pro opláštění podhledu se používají 4 základní typy desek:

 • stavební desky (bílé),
 • protipožární desky (červené),
 • impregnované desky (zelené) pro použití v prostorách se zvýšenou vlhkostí,
 • protipožární impregnované desky (červené),
 • akustické desky (modré).

Nejčastější tloušťka desek je 12,5 a 15 mm. Šířka desek je nejčastěji 1 250 mm nebo 1 200 mm. Délka desek je nejčastěji od 2 000 do 3 000 mm.

Impregnované desky (zelená úprava) se používají všude tam, kde je potřeba počítat se zvýšeným vlhkostním namáháním, tj. v kuchyních, koupelnách, bazénech apod.

Postup montáže sádrokartonových podhledů

Podle typu podkonstrukce, a způsobu upevnění k stropní nebo střešní konstrukci rozlišujeme:

 1. Obklad stropu.
 2. Zavěšený podhled.

Základní fáze u montáže obou typů podhledů jsou tyto:

 • Horizontální a vertikální rozměření konstrukce podhledu (váhorys), kontrola rovinnosti a připravenosti stropní konstrukce pro montáž podhledu, návaznost na prostupy a prostupující konstrukce, rozměření kotevních míst na stropní konstrukci, případně na obvodové konstrukci pro kotvení podkonstrukce podhledu.
 • Upevnění závěsů do stropní konstrukce. Při zkoušce na vytržení závěsu by měl odolat působení svislé síly 1,2 kN, což odpovídá přibližně 120 kg. Následuje montáž jednotlivých prvků podkonstrukce podhledu, případné vkládání tepelné a zvukové izolace.
 • Montáž opláštění sádrokartonovými deskami, včetně zatmelení všech spár, a upevňovacích prvků, následné přebroušení opláštění. Desky se montují zásadně podélnou hranou kolmo na směr montážních profilů podkonstrukce. Příčné hrany sousedních desek nesmí vytvářet křížové spáry, ale musí být přesazeny na vazbu nejméně o jednu rozteč nosného montážního profilu.

A. Obklad stropu

U tzv. obkladu stropu podkonstrukce podhledu úzce navazuje na stropní konstrukci.

Podkonstrukce může být tvořena jednoduchým nebo dvojitým (křížovým) dřevěným roštem, nebo tenkostěnnými ocelovými profily CD, které tvoří jednoduchý rošt.

V případě rovného stropu se prvky roštu přímo šroubují ke stropní konstrukci, v případě velkých nerovnosti se upevňují pomocí přímých závěsů.

A.1 Obklad stropu – dřevěný jednoduchý rošt

 • rozměření kotevních míst na stropní konstrukci,
 • uchycení dřevěných latí do stropní konstrukce (v případě rovných stropů):
  • do stropů betonových nebo keramických se používají kovové hmoždinky,
  • do stropů dřevěných trámových se používají šrouby do dřeva,
 • pokud nejsou stropy rovné, dá se při menších nerovnostech v místě uchycení roštu vypomoci podložkami, u větších nerovností pak použijeme uchycení dřevěných latí pomocí přímých závěsů.

A.2 Obklad stropu – dřevěný dvojitý rošt

U dvojitého roštu je oproti jednoduchému potřeba méně kotevních míst.

Pracovní postup montáže je obdobný, jako u jednoduchého roštu, s tím rozdílem, že na horní nosné latě se kolmo na ně přišroubují montážní latě, které slouží k uchycení opláštění.

A.3 Obklad stropu – jednoduchý rošt z ocelových tenkostěnných CD profilů

 • rozměření kotevních míst na stropní konstrukci,
 • poté se na stěně vyznačí váhorys (po obvodě místnosti se vyznačí čára výškové úrovně podhledu),
 • po obvodě stěn se pomocí zatloukacích hmoždinek připevní UD profil,
 • přichycení montážních CD profilů ke stropní konstrukci:
  • při dostatečně rovném stropu se CD profily přichytí pomocí tzv. jezdce CD profilu,
  • při nerovném stropu se k uchycení CD profilů používají stavěcí upínací svorky nebo přímé závěsy.
  • do betonového nebo keramického stropu se úchyty kotví pomocí kovových hmoždinek, do dřevěných trámových stropů pomocí speciálních závěsových šroubů,
 • vzájemné napojení CD profilů na sebe se fixuje pomocí vkládaných spojek.

B. Zavěšený podhled

U zavěšeného podhledu se opláštění montuje na dvojitý rošt buď z tenkostěnných CD profilů, nebo z dřevěných latí. Nosný horní profil se upevňuje k nosné konstrukci pomocí některého typu závěsu, viz níže.

B.1 Zavěšený podhled – dřevěný dvojitý rošt

 • rozměření kotevních míst na stropní konstrukci,
 • přichycení nosných táhel závěsu, délka se zvolí podle požadované délky svěšení podhledu,
  • pokud je požadavek na odolnost na vzpěr, volí se závěs tzv. nonius na dřevo,
  • pokud není požadavek na odolnost na vzpěr, volí se pérový rychlozávěs na dřevo,
 • na závěsy se upevní pomocí šroubů do dřeva horní nosné dřevěné latě, závěsy se montují z boku latí, a sousední závěsy se vždy střídají z jedné či druhé strany latě,
 • k nosným latím se zespodu kolmo na ně přidají montážní dřevěné latě pomocí šroubů do dřeva,
 • první krajní montážní lať se umisťuje maximálně 150 mm ode zdi, aby nebyl příliš velký převis sádrokartonové desky.

B.2 Zavěšený podhled – dvojitý rošt z ocelových tenkostěnných CD profilů

 • rozměření kotevních míst na stropní konstrukci,
 • po obvodě místnosti se pomocí zatloukacích hmoždinek (po 80 cm) uchytí UD profil, který se podlepí těsnící páskou, do něj se vkládají montážní CD profily,
 • pokud se po obvodě stěny CD profily nemontují, musí být krajní montážní profil vzdálen od stěny maximálně 150 mm, aby nebyl převis sádrokartonové desky příliš velký,
 • přichycení nosných táhel, délka se zvolí podle požadované délky svěšení podhledu, nasazení závěsů
  • při hmotnosti podhledu do 25 kg/závěs se použije plochý závěs,
  • při hmotnosti podhledu do 40 kg/závěs se použije čtyřbodový závěs,
  • pokud je požadavek na odolnost na vzpěr, volí se tzv. nonius,
  • pokud není požadavek na odolnost na vzpěr, volí se pérový rychlozávěs nebo posuvný závěs,
 • k závěsům se připevní nosné ocelové tenkostěnné CD profily,
 • zespodu k nim se připevní v kolmém směru montážní ocelové tenkostěnné CD profily,
  • při hmotnosti podhledu do 30 kg/m2 se spoj se provádí pomocí dvojice křížových spojek,
  • při hmotnosti podhledu nad 30 kg/m2 se spoj se provádí pomocí křížové spojky,
 • vzájemné napojení CD profilů na sebe se fixuje pomocí vkládaných spojek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru