Odvodnění podzemních částí budov IV: Vodorovná liniová drenáž

V minulém článku jsme si popsali provedení svislé drenážní vrstvy.

Ta má za úkol svést prosakující vodu až k patě podzemní stěny, kde je sbírána a odváděna pomocí liniové vodorovné obvodové drenáže.

Zásady návrhu liniové vodorovné obvodové drenáže

Materiál a dimenze vodorovné drenáže

Nejčastěji se vodorovná drenáž provádí z PVC (nebo HDPE) plastových perforovaných flexibilních trubek DN 100 a více.

Trubky jsou po obvodu perforovány otvory o velikost 1,3 mm.

Nejčastěji jsou trubky dodávány smotané v kotoučích. Pro větší hloubky se pak používají i tyčové trubky odolnější proti tlaku zeminy.

Kladení vodorovné drenáže

Vodorovná drenáž se pokládá ve spádu minimálně 0,5 %, pokud je drenážní potrubí pravidelně čištěno, jinak se doporučuje pokládat v minimálním spádu 1,0 %, směrem k recipientu nebo vsakovací jímce.

Minimální vzdálenost dna drenážního potrubí od úrovně hydroizolace podlahy je 200 mm.

Drenážní potrubí se doporučuje ukládat na podkladní beton o tloušťce minimálně 100 mm. Třída betonu minimálně C8. Příčná spád podkladního betonu je 3 %, podélný spád 0,5 % nebo 1,0 %, jak jsem popsal výše. Uprostřed podkladního betonu se vytvoří rýha pro uložení drenážního potrubí.

Pod drenážní potrubí se položí separační geotextilie gramáže minimálně 300 g/m2. Tato geotextilie slouží k zabránění zanášení půdních částic do potrubí a okolního zásypu potrubí z kameniva.

Tento zásyp kamenivem frakce 16/32 se provede do výšky minimálně 300 mm nad horní hranu drenážního potrubí.

Kontrolní a čistící šachtice

V místech změny směru drenážního potrubí se osazují tzv. kontrolní šachtice, obvykle z plastového potrubí DN 300, do kterých ústí jednotlivá drenážní potrubí, a které se umístí vertikálně s vyústěním nad terénem a osazením uzávěru proti vniknutí povrchové vody. Kontrolní šachtice mohou být vybaveny i lapačem splavenin (kalová usazovací jímka).

Kontrolní šachtice
Kontrolní šachtice

Kontrolní šachtice slouží pro kontrolu drenážního potrubí, zda není zaneseno pevnými částice, a zda plní svoji funkci. Vzdálenost mezi kontrolními šachticemi se doporučuje maximálně 50 m.

V nejnižším místě potrubí se pak osadí průlezná čistící šachtice DN 1000 z betonových skruží. Je v ní vyhloubena usazovací jímka pro půdní částice. Slouží pro odvádění nebo přečerpávání vod z drenáže do recipientu, pro čištění potrubí tlakovou vodou, pro sběr půdních částic z usazovací jímky.

Před odvedením drenážních vod do kanalizace nebo recipientu se doporučuje osadit zpětnou klapku, která chrání potrubí před vniknutím vnější vody do drenáže, a také před vniknutím např. hlodavců.

V posledním článku s popíšeme způsoby odvádění a likvidace vody z obvodové drenáže.


2 názory na “Odvodnění podzemních částí budov IV: Vodorovná liniová drenáž”

  1. Pingback: Odvodnění podzemních částí budov V: Odvod drenážních vod | VýrobkyProStavbu.cz

  2. Pingback: Odvodnění podzemních částí budov I: Kdy je potřeba provádět drenáž? | VýrobkyProStavbu.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru