Odvodnění podzemních částí budov II: Venkovní úpravy pro zamezení přítoku vody do zásypu

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 2

  1. 12.6.2014

    […] Po úvodním článku, kde jsme si shrnuli případy, kdy je vhodné navrhovat drenážní opatření, následoval článek, ve kterém jsme si shrnuli základní opatření pro zamezení průniku vody do zeminy přiléhající k objektu. […]

  2. 22.10.2014

    […] dosavadních článcích jsme si popsali důvody návrhu obvodové drenáže, venkovní úpravy zamezení přítoku vod, dále zásady návrhu svislé drenážní vrstvy a vodorovné liniové […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *