VýrobkyProStavbu.cz » Střechy » Hydroizolace » Asfaltové pásy I: Dělení asfaltových pásů
| | | |

Asfaltové pásy I: Dělení asfaltových pásů

Tímto úvodním článkem bych chtěl zahájit krátký seriál o asfaltových pásech. Protože je to docela rozsáhlé téma, rozhodl jsem se jej rozdělit do několika dílů. V tomto prvním popíšu základní materiálové dělení asfaltových pásů, složení takových asfaltových pásů.

Jak tedy bude celý seriál článků o asfaltových pásech vypadat?

 • V příštím dílu bych se více rozepsal o vlastnostech různých typů asfaltů použitých při výrobě pasů včetně jejich využití na stavbě,
 • další článek by pojednával o typech nosné vložky asfaltových pásů,
 • předposlední článek by byl o povrchových úpravách asfaltových pásů,
 • v závěrečném článku bych shrnul hlavní zásady při pokládce asfaltových pásů.

K čemu se asfaltové pásy ve stavebnictví využívají?

Asfaltové pásy nacházejí své uplatnění především:

 • v izolacích spodních staveb proti zemní vlhkosti, prosakující vodě, nebo tlakové vodě, nebo jako izolace proti pronikání radonu a to v podobě:
  • svislé izolace stěn,
  • vodorovné izolace podlah,
 • ve skladbách plochých střech, kde fungují nejčastěji jako:
  • hydroizolační vrstva povlaková,
  • pojistná hydroizolační vrstva,
  • parotěsná vrstva,
 • ve skladbách šikmých střech nejčastěji jako pojistná hydroizolační vrstva,
 • ve skladbách podlah nejčastěji jako separační vrstva, případně hydroizolace.

Vidíte tedy sami, že uplatnění asfaltových pásů ve stavbách je opravdu široké, a pro konkrétní použití se vyrábí i typy asfaltových pásů s různými vlastnostmi , které se liší:

 • tloušťkou,
 • druhém použité asfaltové vrstvy,
 • typem nosné vložky,
 • povrchovými úpravami spodního a horního líce.

Z čeho se takový asfaltový pás skládá?

Pokud bychom si chtěli představit skladbu asfaltového pásu v řezu, vypadalo by to následovně (odshora dolů):

 • horní povrchová úprava,
 • horní krycí asfaltová vrstva,
 • nosný vložka,
 • spodní krycí asfaltová vrstva,
 • spodní povrchová úprava.

Dále si pásy můžeme rozdělit na tři základní typy podle jejich tloušťky:

 1. pásy typu A tloušťky do 1 mm – jedná se v podstatě o nosnou vložku z papírové lepenky nebo skleněného rouna, impregnovanou primárním asfaltem, nemají tedy krycí asfaltovou vložku, jako hydroizolační vrstva jsou naprosto nevhodné (nasákavá vložka, chybí krycí asfaltové vrstvy),
 2. pásy typu R tloušťky do 2,5 mm – tyto pásy mají již obě krycí asfaltové vrstvy, ovšem jako hlavní hydroizolační vrstva se opět nepoužívají, je možné je využít v některých případech pouze jako spodní vrstva hydroizolačního souvrství, kdy horní vrstvu musí vždy tvořit pás typu S,
 3. pásy typu S tloušťky 4 až 5 mm – tyto pásy se používají jako hydroizolační vrstva plochých střech, podmínkou je nenasákavá nosná vložka, vlastnosti a použití pásu jsou dány druhem nosné vložky a typem krycích asfaltů a povrchovými úpravami.
Přečtěte si také:  Hydroizolační fólie V: Zásady návrhu a kladení hydroizolačních vrstev plochých střech
Asfaltový pás
Asfaltový pás

Jaké typy asfaltů se používají pro krycí asfaltové vrstvy?

Jednou z důležitých složek asfaltových pásů jsou i krycí asfaltové vrstvy, a především tedy jejich vlastnosti.

Asfalty se vyrábí destilací ropy, kdy surový ropný asfalt se označuje jako primární asfalt (impregnují se jím papírové lepenky a vzniká tak pás typu A).

V další fázi se, zjednodušeně řečeno, do primárního asfaltu vháněl kyslík, a vzniká tak oxidovaný asfalt.

Přidáním modifikátorů do směsi extrahovaného asfaltu a primárního asfaltu upraveného krátkou oxidací pak vzniká modifikovaný asfalt.

Tento modifikovaný asfalt se dále ještě podle typu modifikace rozděluje na:

 • modifikace APP (atakticky nebo amorfní polypropylen),
 • modifikace SBS (styrén-butadien-styrén),
 • modifikace směsi SBS (styrén-butadien-styrén), SIS (styrén-izoprén-styrén), SEBS (styrén-ethylen-butadien-styrén).

O vlastnostech a použití jednotlivých typů asfaltů si více napíšeme v druhém díle seriálu o asfaltových pásech.


Podobné příspěvky

2 Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *