VýrobkyProStavbu.cz » Izolace » Hydroizolace » Asfaltové pásy III: Nosná vložka asfaltových pásů
| | | |

Asfaltové pásy III: Nosná vložka asfaltových pásů

V minulém článku jsem popsal materiál a vlastnosti asfaltů, které se používají pro výrobu asfaltových pásů.

Pro zachování tvaru a stability asfaltových pásů je uprostřed umístěna nosná vložka, a o různých typech a vlastnostech nosných vložek asfaltových pásů si napíšeme právě dnes.

K čemu slouží nosná vložka asfaltových pásů?

Nosná vložka plní několik funkcí:

 • dává asfaltovému pásu prostorovou stabilitu nejen při skladování, ale i při manipulaci a pokládce,
 • ovlivňuje do značné míry mechanické vlastnosti asfaltového pásu (pevnost, průtažnost),
 • ovlivňuje protipožární vlastnosti asfaltového pásu,
 • ovlivňuje účinnost asfaltového pásu jako izolace proti pronikání radonu z podloží,
 • typ nosné vložky ovlivňuje i způsob mechanického kotvení asfaltového pásu k podkladu,
 • nosná vložka ovlivňuje i způsob natavování k podkladu,
 • má vliv na prostupnost asfaltového pásu pro vodní páry.

Při výrobě asfaltového pásu je v nosné vložce zaneseno předpětí, a může se stát, že při natavování neb při horkém a slunečném počasí dojde ke „zkrácení“ pásu, s čímž je nutné počítat již při pokládce pásů.

Dělení nosných vložek asfaltových pásů

Pokud bychom měli rozdělit vložky podle nasákavosti pro vodu, tak máme vložky:

 • nasákavénevhodné pro použití pro hydroizolační vrstvy, typickým zástupcem je např. IPA 400 H,
 • nenasákavé – vhodné pro hydroizolační vrstvy.

Podle materiálu a provedení nosné vložky pak máme tyto typy nosných vložek:

 • skelná tkanina,
 • skelné rouno (rohož),
 • polyesterové (PES) rouno (rohož),
 • polyesterová tkanina – používá se minimálně,
 • kombinované vložky,
 • spřažené vložky.

Bezvložkové pásy se používají pouze pro opracování detailů, kde by nosná vložka bránila přesnému vytvarování a přizpůsobení  pásu.

Obecně lze říci, že skelné materiály vyšší odolnost proti ohni, jsou nehořlavé, nepropálí se.

Polyesterové materiály se naopak snadněji propálí a jsou choulostivější na plamen hořáku při natavování.

PES rouno (rohož) naopak umožňuje daleko vyšší míru protažení oproti skelným tkaninám a rohožím. Proto se také používá tam, kde je třeba umožnit dilatace.

U polyesterových vložek většinou nedojde k překročení hraničních hodnot pevnosti, protože ještě dříve dojde k protažení celého pásu.

Přečtěte si také:  Odvodnění podzemních částí budov III: Svislá drenáž

Výhodou skelných vložek je jejich snadnější zpracování, protože do nich není při výrobě vneseno tak velké předpětí. Skelné rouno a skelná tkanina je také více stabilnější, než polyesterové rouno, nejméně stabilní je polyesterová tkanina, která se z tohoto důvodu jako samostatná vložka už prakticky nevyužívá.

Asfaltové pásy
Asfaltové pásy

Hydroizolační souvrství plochých střech se doporučuje provádět jako dvouvrstvé, kdy spodní asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny je mechanicky kotvený, a na něm je natavený horní asfaltový pás s nosnou vložkou z PES rouna.

Naopak se nedoporučuje provádět pouze jednovrstvou hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu s nosnou vložkou z PES rouna. Pokud je totiž takový asfaltový pás mechanicky kotven, je jeho odolnost vůči odtržení např. při působení silného větru omezená.

Naprosto nevhodné je mechanicky kotvit asfaltové pásy s vložku ze skelného rouna.

Pro mechanické kotvení se doporučuje používat asfaltové pásy s nosnou vložku o plošné hmotnosti minimálně 180 g/m2 u dvouvrstvých hydroizolačních souvrství, u jednovrstvých hydroizolací potom vložky o plošné hmotnosti minimálně 250 g/m2.

Kombinovaná nosná vložka

Vidíte, že každý typ vložky má své výhody, ale i nevýhody, a abychom dosáhli u asfaltových pásů těch nejlepších vlastností, používají se také kombinace různých typů nosných vložek, a vzniká tak kombinovaná nosná vložka.

Kombinovaná nosná vložka je tvořena dvěma vložkami různých typů, které jsou uloženy v asfaltovém pásu nezávisle na sobě. Nejčastěji je jako hlavní vložka uprostřed pásu vloženo polyesterové rouno, a druhá doplňková vložka ze skelné mřížky nebo skelného rouna je vložena pod horní povrch asfaltového pásu. Tato horní vložka pak zlepšuje mechanické vlastnosti pásu, a zajišťuje mu i větší stabilitu.

Spřažená nosná vložka

Ještě propracovanější variantou je tzv. spřažená nosná vložka, které vzniká vzájemným spřažením 2 až 4 různých materiálů vložek. Nejedná se tedy o nezávislé uložení dvou vložek v pásu, jako je tomu u kombinovaných vložek, ale u spřažených vložek dochází ke spojení několika vrstev různých typů vložek v jednu.

Jako nejefektivnější se jeví spřažená vložka tvořená PES rounem a skelnou tkaninou nebo skelnou mřížkou. Skelná tkanina nebo mřížka v tomto případě přebírá mechanickou odolnost pásu, a teprve, když dojde k přetržení skelných vláken, tak přebírá funkci nosné vložky PES rouno.

Přečtěte si také:  Asfaltové pásy II: Druhy asfaltů (oxidované, modifikované)

Další často používanou variantou je spřažená nosná vložka tvořená PES mřížku a skelným rounem.

Pro asfaltové pásy s požadavkem na požární odolnost se používá spřažených vložek z PES rouna s nakašírovanou perforovanou mikrovrstvou z mědi nebo hliníku, nebo nejlepším řešením je také grafitová mikrovrstva. Perforace zajišťuje prodyšnost asfaltového pásu pro vodní páry, takže nepůsobí ve střešním souvrství jako parozábrana.

Na závěr tohoto článku uvádím souhrn mechanických vlastnosti jednotlivých typů nosných vložek.

Typ nosné vložky Pevnost[kN/m] Tažnost[%]
skelné rouno (rohož) 4 až 8 3 až 4
skelná tkanina 20 až 25 2 až 3
PES rouno (rohož) 12 až 20 (max. 29) 30 až 55
PES tkanina (nepoužívá se) cca 20 cca 20
spřažená vložka až 29 25 až 50

Podobné příspěvky

2 Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *