Hydroizolační fólie II: Termoplastické fólie

Sortiment hydroizolačních fólií tvoří velké množství výrobků, lišících se materiálem, použitím, způsobem pokládky. V prvním článku jsem uvedl základní rozdělení fóliových hydroizolací.

A dnes podrobněji rozeberu první velkou skupinu, kterou tvoří termoplastické fólie, zkráceně termoplasty.

Čím jsou termoplastické fólie charakteristické?

Termoplastické fólie mají tu vlastnost, že vlivem horka (horkého vzduchu) dojde k aktivaci jejich povrchu, zjednodušeně řečeno ke změknutí povrchu. To se využívá při svařování přesahů fólií, kdy se přesahy nahřejí horkým vzduchem a přitisknutím k sobě dojde k jejich vzájemnému spojení. Tento proces se nazývá horkovzdušné svařování.

Svařovat horkým vzduchem můžeme nejen fólie mezi sebou, ale můžeme toho využít i při napojování hydroizolační fólie na tzv. fóliové plechy (někdy se užívá termín poplastované plechy) u různých střešních detailů, jako jsou atiky, vpustě, prostupy apod.

Další charakteristikou termoplastických fólií, jak už ostatně z druhé poloviny názvu vyplývá, je jejich plastické chování. Při protažení fólie nedochází k tzv. vratnému efektu, ale fólie zůstává po protažení v nové pozici, případně se vrátí pouze nepatrně,

 Jaké typy termoplastických hydroizolačních fólií se používají?

1. mPVC – měkčené PVC

 • v současnosti se již od jejich používání spíše upouští, protože nejsou příliš šetrné k životnímu prostředí,
 • k výrobě se používají změkčovadla:
  • monomerická (značí se mPVC-n) – mají tu nevýhodu, že se nesnáší s asfalty a polystyreny, při jejich přímém kladení na tepelnou izolaci z polystyrenu by docházelo k migraci změkčovadel, narušování povrchu polystyrenu, ale hlavně by ztrátou změkčovadel docházelo ke křehnutí a praskání samotné fólie, proto se při kladení takové fólie dává na tepelnou izolaci z polystyrenu ještě separační geotextilie, z toho také ovšem vyplývá, že taková fólie se nemůže na polystyren přímo lepit, ale musí se mechanicky kotvit, případně přitížit stabilizační vrstvou,
  • polymerická (značí se mPVC-p) – tato změkčovadla v takové míře nemigrují z fólie, dají se tedy pokládat přímo i na tepelnou izolaci z polystyrenu nebo mohou být v kontaktu s asfaltem
 • fólie mohou být:
  • nevyztužené – zhotovují se z nich různé střešní detaily, kdy potřebujeme mít fólii co nejvíce tvárnou,
  • vyztužené skelným rounem – rouno poznám dle toho, že při ohybu fólie praská, fólie vyztužené skelným rounem se využívají zejména pro zatěžované systémy střech, nikoliv pro mechanicky kotvené,
  • vyztužené PES mřížkou – tyto fólie se mohou jak zatěžovat stabilizační vrstvou, tak i mechanicky kotvit,
 • fólie mohou mít zespodu nakašírované PES nebo skelné rouno, což se využívá jako separační vrstva při kladení na asfaltové či polystyrenové podklady, zároveň rouno slouží i jako ochranná vrstva při kladení, a jako podklad, který lze lepit pomocí speciálních lepidel,
 • vzájemné přesahy lze spojovat horkovzdušným svařování nebo speciálními lepidly, stejně tak se fólie upevňuje i na fóliové plechy.

2. VAE (nebo EVA) – vinyl-acetát-etylén

 • tento typ fólií lze pokládat i přímo na polystyren nebo asfalt, jsou tedy vhodné i pro sanace střešních plášťů s hydroizolací z asfaltových pásů,
 • fólie mají lepší odolnost proti účinkům UV záření (vyšší životnost až 30 let),
 • barva je světlá nebo bílá, což je výhodou při slunečním záření, kdy nedochází k nadměrnému pohlcování slunečního záření a tím i oteplování fólie a celé střešní skladby,
 • fólie mohou být:
  • nevyztužené – pro výrobu tvarovek pro tvorbu střešních detailů,
  • vyztužené PES mřížkou – fólii lze mechanicky kotvit,
 • ze spodní strany mohou mít fólie nakašírované PES rouno, nebo skelné rouno (to má lepší protipožární vlastnosti, a lze je klást i na dřevěné bednění),
 • přesahy fólií lze horkovzdušně svařovat, nebo lepit speciálními lepidly, to samé platí i pro napojování na fóliové plechy.

3. PEC – polyetylén chlorid

 • jsou snášenlivé s polystyreny i s asfalty,
 • fólie mohou být:
  • nevyztužené – pro výrobu tvarovek pro tvorbu střešních detailů,
  • vyztužené PES mřížkou – fólii lze mechanicky kotvit,
 • ze spodní strany může být nakašírované PES rouno,
 • přesahy fólií a napojování na fóliové plechy lze provádět pouze pomocí horkovzdušného svařování, nikoliv lepením.

4. PO – polyolefín

 • vyrábí se na bázi:
  • polyetylénu (PE),
  • polypropylénu (PP) – jsou kvalitnější,
 • tento typ fólií neobsahuje rozpouštědla, je tedy dobře snášenlivý s polystyrenem a asfaltem,
 • nejsou snášenlivé s fóliemi z mPVC,
 • jsou výrazně tužší, než předešlé typy fólií,
 • vykazují minimální smrštění,
 • fólie mohou být:
  • vyztužené skelným rounem – pro zatěžované systémy střech, a pro tvarovky na zhotovení střešních detailů,
  • vyztužené PES mřížkou – tyto fólie se mohou jak zatěžovat stabilizační vrstvou, tak i mechanicky kotvit, ale nevyužívají se pro výrobu tvarovek.

5. POCB – polyolefín-copolymer-bitumen

 • jsou modifikovány asfaltem,
 • pokud obsahují malý podíl asfaltu, mají charakter fólie, pokud je obsah asfaltu vyšší, mají charakter asfaltového pásu,
 • povrchová úprava má podobný charakter, jako je tomu u asfaltových pásů,
 • tyto fólie se dobře snáší s asfalty nebo polystyreny,
 • díky své tloušťce až 3 mm jsou to nejvíce odolné typy hydroizolačních fólií,
 • fólie mohou být:
  • vyztužené kombinací PES a skelného rouna
  • vyztužené spřaženou vložkou – pokud je nahoře skelné rouno, má fólie i protipožární vlastnosti,
 • vzájemné přesahy se svařují horkým vzduchem, ale fólie s větším podílem asfaltu se svařují i plamenem,
 • pro tento typ fólií se nevyrábí fóliové plechy,
 • mohou se mechanicky kotvit, fólie s větším obsahem asfaltu se mohou lepit do asfaltové hmoty.
Nakupujte stavební materiál s dovozem až k vám domů:

ZJISTĚTE AKTUÁLNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ »

6. ECB – etylén-copolymer-bitumen

 • jsou také modifikovány asfaltem,
 • snáší se dobře s asfalty i polystyreny,
 • jsou to tužší fólie,
 • mají větší tloušťku, 2 a více milimetrů, z čehož vyplývá i dobrá mechanická odolnost,
 • fólie mohou být:
  • nevyztužené – pro tvarovky na zhotovení střešních detailů,
  • vyztužené skelnou mřížkou – pro mechanicky kotvené hydroizolace,
  • vyztužené skelným rounem – pro zatěžované systémy střech,
  • vyztužené spřaženou vložkou ze skelného a PES rouna – pro mechanicky kotvené i zatěžované hydroizolace,
 • na spodním povrchu může být nakašírováno PES rouno, což se využívá i při požadavku na lepení fólie k podkladu,
 • vzájemné přesahy fólií a napojování na fóliové plechy lze provádět pouze pomocí horkovzdušného svařování.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru