Parozábrany, Střechy

Podle čeho vybírat parotěsnou vrstvu (parozábranu) šikmých střech?

Účelem parotěsné vrstvy (zkráceně parozábrany) je zamezení průniku vodních par z vnitřních prostor do konstrukce střechy, které se nachází nad […]