Hlavní zásady při pokládce podlahy z OSB desek

Podkladem pro nášlapnou vrstvu podlah v případě rekonstrukcí podkroví, u dřevostaveb, ale i u novostaveb se stávají v poměrně velké míře OSB desky, které se vyrábí lisováním tenkých dřevěných třísek (převážně smrkových, případně borovicových), na které se nanese syntetická pryskyřice a parafínová emulze.

Využití OSB v souvrství podlahových konstrukcí

OSB desky se dají použít jako:

 1. podkladová konstrukce podlahy na dřevěný trámový strop,
 2. podkladová konstrukce podlahy na nosný rošt,
 3. roznášecí vrstva podlahy u plovoucích podlah.
Podlaha po položení druhé vrstvy z OSB desek
Podlaha po položení druhé vrstvy z OSB desek

DŮLEŽITÉ: Při výrobě jsou  třísky v horní a spodní vrstvě podélně orientovány ve směru výroby, což je označeno graficky na každé desce. Prostřední vrstva třísek je orientována kolmo k nim. To zajišťuje dobrou tvarovou stabilitu a pevnostní charakteristiky desky. Deska má svoji hlavní a vedlejší osu. Hlavní osa je totožná se směrem třísek povrchové vrstvy, vedlejší osa je na ni kolmá.

Proč to celé zmiňuji?

Ve směru hlavní osy má totiž deska mnohem lepší pevnostní charakteristiky než ve směru vedlejší osy. Proto i při pokládce podlahové vrstvy z OSB desek musíme dbát na směr pokládky desek, kdy platí, že hlavní (podélná) osa je kolmá na nosný rošt.

A protože má OSB deska základní rozměr 2 500 x 1 250 mm, tak z toho vyplývá i základní modul pro nosné prvky, který činí 625 mm, případně 417 mm nebo 833 mm.

Hlavní zásady při montáži OSB desek u podlahových konstrukcích

Montáž na dřevěnou trámovou stropní konstrukci nebo na nosný rošt

 • desky se pokládají hlavní osou kolmo na nosné trámy (viz výše),
 • hrany kolmé na hlavní osu musí být po celé délce ležet na trámech,
 • pro snížení kročejového hluku je vhodné pokládat na nosné prvky zvukoizolační podložku (Mirelon), přes kterou desky kotvíme k nosným trámům,
 • nutno dodržovat dilatační mezeru okolo stěn minimálně 15 mm,
 • pokud pokládáme OSB desky s rovnou hranou, nechává se mezi nimi (v příčném i podélném směru) dilatační mezera minimálně 3 mm,
 • pokud pokládáme OSB desky P+D (pero a drážka), tak vytváří dilatační mezeru automaticky, ale navíc se spára slepuje polyuretanovým lepidlem pro zvýšení tuhosti,
 • pokud se pokládají OSB desky v délce vyšší než 12 m, musí být každých 12 m provedena dilatační spára šířky 25 mm,
 • pro kotvení desek se mohou použít:
  • hřebíky délky 2,5 x tl. desky, ale minimálně délky 50 mm, ideálně spirálové nebo konvexní, v místě napojování desek po 150 mm, v poli pak po 300 mm, minimální vzdálenost od okraje desky je 10 mm,
  • vruty délky 2,5 x tl. desky, ale minimálně délky 45 mm, doporučené jsou 4,2 x 45 mm.

Přesnou tloušťku desky je nutné navrhnout v závislosti na vzdálenosti podpor (nosných dřevěných trámů), a na velikosti zatížení.

Pro běžná zatížení v rodinných domech lze použít následující hodnoty:

minimální doporučená tloušťka desky 15 mm 18 mm 22 mm
osová vzdálenost podpor (nosných trámů) 300 až 400 mm 400 až 600 mm 600 až 800 mm

Kupte OSB desky s dovozem až k vám domů:

Montáž  plovoucí podlahové konstrukce z OSB desek

 • roznášecí vrstva je tvořena jednou, ale častěji dvěma i více vrstvami OSB desek s úpravou hran P+D (pero a drážka),
 • jednu vrstvu (tl. 22 nebo 25 mm) volíme v případě, kdy neklademe důraz na dokonalou tvarovou stálost podlahy, a kde se nevyskytují bodová zatížení,
 • dvě a více vrstev (tl. 15 nebo 18 mm) volíme ve všech ostatních případech,
 • jedná se o tzv. plovoucí podlahy, desky se tedy kladou na podlahové tepelně izolační desky z minerální vlny nebo z polystyrenu,
 • u dvou a více vrstev se jednotlivé vrstvy kladou v navzájem kolmých směrech, vzájemně se mezi sebou slepí, nebo prošroubují v obou směrech, v případě použití vrutů se doporučuje mezi desky vložit separační vrstvu (Mirelon) tl. 2-3 mm, zamezí se tak vrzání desek.

2 názory na “Hlavní zásady při pokládce podlahy z OSB desek”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru