VýrobkyProStavbu.cz » Střechy » Konstrukce » Zásady pro montáž OSB desek na konstrukce střech
|

Zásady pro montáž OSB desek na konstrukce střech

U střešních konstrukcí se s OSB deskami setkáváme v případě, kdy potřebujeme vytvořit celoplošný rovný podklad pro kladení pojistné hydroizolace (zvýšené požadavky a nízký sklon střechy), pro kladení asfaltových pásů nebo hydroizolačních fólií nebo pro střešní krytinu například z asfaltových šindelů nebo jiných typů skládaných střešních krytin.

Zásady pro montáž OSB desek na nosnou konstrukci střech

Nosná konstrukce střech, na kterou se OSB desky montují, by měla být v rovině. Pokud není, nerovnosti se přenesou i do bednění z OSB desek a následně do navazujících konstrukcí a skladeb střešních plášťů. Proto je třeba dbát na rovinnost nosné konstrukce krokví.

OSB desky se kladou tzv. na vazbu, hrany kolmé na hlavní (podélný) směr OSB desek jsou podepřeny krokvemi. OSB desky se tedy kladou delší hranou kolmo na směr krokví.

Rozestup krokví je z důvodu zachování celistvosti a co možná nejmenšího prořezu OSB desek vhodné volit v osové vzdálenosti 833 nebo 625 mm (třetina a čtvrtina délky OSB desky 2 500 mm).

V případě jiného rozestupu krokví nebo v případě horší rovinnosti krokví se může provést dodatečný podélný rošt z latí nebo prken šířky 80 až 100 mm.

Při kladení OSB desek s rovnou hranou se mezi deskami zachovává dilatace minimálně 3 mm. Pro rychlejší kladení a snazší vytvoření dilatačních spar můžeme na horní hranu desek osadit ocelové H – spony.

Při kladení OSB desek P+D je dilatační spára vytvořena automaticky tvarováním pera a drážky. Pro zpevnění bednění je vhodné pero a drážku slepit lepidlem na dřevo, např. Duvilax LS-50.

OSB deska
OSB deska

Kotvení OSB desek

pro kotvení desek se mohou použít:

 • hřebíky délky 2,5 x tl. desky, tj. délky 50 až 75 mm, ideálně spirálové nebo konvexní, pozinkované nebo z nerezové oceli, o průměru větším jak 3 mm,
 • vruty délky 2,5 x tl. desky, ale minimálně délky 45 mm, doporučené jsou 4,2 x 45 mm,
 • vzdálenost hřebíku nebo vrutu od okraje OSB desky větší jak 7x průměr spojovacího prostředku, minimálně však 20 mm.
Přečtěte si také:  Rekonstrukce podlahy ve starším domě | Rekonstrukce RD

Doporučené vzdálenosti podpor a kotvících prvků

Následující tabulka je orientační, při návrhu tloušťky OSB desky a vzdálenosti podpor se musí vždy vycházet z konkrétní situace (sklon, zatížení).

Osová vzdálenost podpor (krokví) 600 mm 800 mm 1 000 mm
Minimální doporučená tloušťka OSB desky 12 mm 15 mm 18 mm


Doporučené vzdálenosti kotvících prvků:

 • na okrajích desek: 150 mm,
 • v poli desek:
  • sklon střechy 40° a více: 150 mm,
  • sklon střechy 30° až 40°: 200 mm,
  • sklon střechy méně než 30°: 300 mm.

Při montáži nezapomeňte na to, že OSB desky mají poměrně kluzký povrch, proto je nutné při práci na střeše dodržovat pokynů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jistit se pomocí zádržných systémů a kotvících bodů.


Podobné příspěvky